doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad


Aan de gemeente Delft
t.a.v. het secretariaat cie. Duurzaamheid, Edwin Nas
Postbus 78
2600 ME Delft

Betreft: Stellingen van Belangenvereniging Zuidpoort bij discussie over Schetsplan- plus `99 in cie. Duurzaamheid en Extern.
Datum: 16-5-99

Hierbij de stellingen voor de gecombineerde cie.-vergadering op 19 a.s.

Stellingen bij de cie.-vergadering Duurzaamheid en Extern:
  • Dit Schetsplan-plus `99 heeft de status van een vlekkenplan waar veel maar nog niet voldoende onderzoek naar verricht is. De rooilijnen moeten dus nog niet definitief vastgelegd worden.
  • Het uitgangspunt bij Zuidpoort om te komen tot een hoogwaardige entree naar de binnenstad is met het Schetsplan-plus `99 niet waargemaakt. De "Stadswal van Gunnar Daan" is nog niet genoeg geslecht.
  • Aandacht voor het fietsverkeer en het openbaar vervoer is in het Schetsplan onder de maat. Het Schetsplan moet fietsverkeer en openbaarvervoer stimuleren, zodat binnenstadbezoekers meer met het openbaar vervoer of met de fiets zullen komen.
  • Cultuur bestaat op veel niveaus. Door ze in Zuidpoort bij elkaar te zetten kunnen ze elkaar versterken of afbreken (disco-theater).
  • De Zuidpoort kan de historische binnenstad alleen maar aanvullen als bestaande elementen zoals de woonboten en de bebouwing aan de Ezelsveldlaan, worden behouden.
Met vriendelijke groet,

Tom Boon, secretaris


| doelstelling | historie | plan elementen | laatste nieuws |
| openbaar | practisch | links |