doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Aan het college van B.en W.
Postbus 53
2600 AB Delft

datum: 29-3-00


betreft: Kapvergunning voor 89 bomen in het Zuidpoortgebied
Geacht college,

Hierbij willen wij onze bedenkingen kenbaar maken bij de verleende kapvergunning voor 89 bomen in het Zuidpoortgebied t.b.v. het bouwrijp maken van het kerngebied.
Wij gaan er van uit dat onder het kerngebied wordt verstaan het gebied tussen de Kruisstraat, Zuiderstraat, Zuidwal en Asvest.
Wij willen u voorstellen de kapvergunning slechts te gebruiken wanneer er ter plekke een bouwvergunning ligt. Dit om te voorkomen dat er onnodig gekapt wordt en er onnodig een kaal en onaantrekkelijk Zuidpoortgebied ontstaat.
Daar hebben de bewoners en ondernemers geen baat bij.
Gaarne zouden wij inzicht krijgen in de fasering van het kappen. Het bouwrijp maken zal bestaan uit verschillende fasen, b.v. het slaan van damwanden.
Ons voorstel is in dit verband de bomen, die de bouwrijpfase niet in de weg staan, zo lang als mogelijk te laten staan, b.v. de boompjes voor het Haakpand.

Met vriendelijke groet,


Jac. Bogaards, vice voorzitter

T. H. Boon, secretaris


<