<

Ook archief naar spoorzone
(Delftsche Courant 11-1-00)


WETHOUDER OOSTEN BEDUCHT VOOR RUIMTEGEBREK

Delft - Het Delfts gemeentearchief en de gemeentelijk archeologen verhuizen in principe mee naar de nieuwe huisvesting van alle ambtenaren in de spoorzone bij het centraal station.
Als de bouw hiervan niet doorgaat of te laat wordt gerealiseerd gaat het archief naar een nieuw gebouw op de plek van de huidige openbare bibliotheek aan de Kruisstraat (Zuidpoort). In dat pand kunnen ook de gemeentelijke archeologen onderdak vinden.
Zoals bekend verhuist de bibliotheek naar het pand waar nu de C-1000 aan de Zuiderstraat is. Deze winkel krijgt nieuwe ruimte in het nieuwe Zuidpoortgebied.
Dat schrijft wethouder M. Oosten (D'66) in een voorstel aan de Delftse gemeenteraad Het Delftse gemeentearchief is nu nog gevestigd aan de Oude Delft, in een pand met de naam 'het water van Savoyen.

OK