Schone busjes van TU naar centrum
(Delftsche Courant 13-1-00)


Delft - Tijdens de bouw van het Zuidpoortgebied in Delft, moeten er schone, elektrische pendelbusjes gaan rijden tussen de binnenstad en de TU-wijk.
Daar kan het winkelend publiek tijdens de aanleg van de garage's de auto parkeren.
Dat zei wethouder Grashoff (GroenLinks, stadsontwikkeling) tijdens de vergadering van de commissie cultuur, kennis en economie. Het is de bedoeling dat deze busjes, geschikt voor acht passagiers, op koopavonden en op zaterdagen meerdere malen per uur heen en weer gaan rijden.
Volgens de wethouder wordt op dit moment al met een bedrijf onderhandeld over de inzet van de voertuigen. Becijferingen tonen aan dat er in de binnenstad een tekort ontstaat van 132 parkeerplaatsen tijdens de bouw van de Zuidpoortgarage. Op dit moment gaat de gemeente er nog steeds vanuit dat de bouw van deze garage rond de komende zomer wordt begonnen. Ambtenaar J. Koetsenruijter zegt dat voor de pendelbus vier of vijf "Volkswagen-achtige busjes" worden aangeschaft die straks zeer frequent moeten gaan rijden tussen de TU-wijk, Zuidpoort, de Markt en het station Delft centraal. "Het gaat om een route van ongeveer zes kilometer. De busjes kunnen zo'n honderd kilometer onafgebroken rijden".
Daarom is het nodig er vier tot vijf aan te schaffen: er moet namelijk steeds worden opgeladen. Koetsenruijter: "deze busjes, waarin elektrische monitoren zijn ingebouwd, rijden nu al op enkele plaatsen op individuele basis rond in ons land. Het rijk wil er graag een experiment mee laten uitvoeren, maar dan in een vorm waarbij dit vervoermiddel als lijndienst wordt getest. Wij hebben ons hiervoor inmiddels aangemeld".


Overleg

Volgens Koetsen ruijter is het de bedoeling dat de pendelbus al gaat rijden vóór de eerste paal voor de Zuidpoortgarage de grond ingaat.
"Wanneer dat precies gebeurt is nog niet bekend. Maar het is natuurlijk duidelijk dat over het parkeren in de TU-wijk inmiddels ook overleg is gevoerd met de Technische Universiteit, omdat die immers eigenaar is van de grond in het hele gebied. In principe kan het op zich geen probleem zijn om op de koopavonden en op de zaterdagen winkelend publiek in de wijk te laten parkeren. De commisie ging op grote lijnen akkoord met de wijze waarop de wethouder omgaat met de inspraak rond het parkeerbeleid en de autoluwe binnenstad.
"Die opdracht zullen we in overleg met de Ondernemers Federatie Delft formuleren", aldus de wethouder. "Maar inmiddels loopt een onderzoekje onder winkelend publiek dat het Vrouw Juttenland bezoekt. Ondernemers aan de westzijde van deze straat zijn bezorgd als hun deel autoluw-plus (voetgangersgebied, red) wordt".

OK