Zuidpoortplannen vergen meer tijd
(Delftsche Courant 22-1-00)


STRAKKE PLANNING MOET VERTRAGING VOORKOMEN


Door Hans Verhagen

Delft - De voorbereidingen aan het Delftse Zuidpoortplan hebben ongeveer vijf maanden stilgelegen.
De pauze heeft te maken met de veranderingen die tussentijds in het plan zijn aangebracht. Deze gegevens moesten goed op papier worden gezet en over de financiële consequenties moest uitvoerig worden onderhandeld tussen projectontwikkelaar MAB en de gemeente.
De consequenties van deze vertraging vallen-zoals het er nu naar aanziet-mee, zegt ir. Ch. Van Holthe van MAB. "Dit hoeft de al eerder geplande opleverdatum van september 2003 niet in gevaar te brengen. Maar er kunnen nu niet al te veel andere tegenslagen bijkomen. We zullen vanaf nu volgens een zeer strakke planning moeten werken".
Van Holthe zegt dat het logisch is dat de veranderingen grondig zijn besproken. Het betreft dan de beslissingen om toch een ondergrondse parkeergarage te bouwen en om de V & D uiteindelijk niet te verplaatsen
" Als je alles goed op papier hebt staan, kun je daarna doorracen. Dan loop je later ook niet het risico dat je over een bepaald onderdeel van het contract een meningsverschil krijgt". Volgens Van Holthe zijn beide partijen er inmiddels praktisch uit. "Zoals het er nu naar uitziet kunnen we het contract binnenkort tekenen. De juristen moeten er nog wel naar kijken. Alleen leert de ervaring dat daarmee toch nog wel een maandje kan zijn gemoeid".


Eerste paal
De projectbegeleider van MAB verwacht dat de eerste paal voor het Zuidpoortproject, waarmee zo'n 250 miljoen gulden is gemoeid, kan worden geslagen in het voorjaar van 2001. Van Holthe zegt dat de gemeente momenteel heel hard bezig is om te bekijken hoe men om zal gaan met de twee woningen die bouwkundig gezien bij het pand van het Techniek Museum horen.
"Die woningen staan op de nominatie om te worden geplaatst op de monumentenlijst. Maar als die twee huizen zouden moeten blijven staan, dan is dat niet handig voor de loop van de wegenstructuur. De gemeente heeft inmiddels zo ongeveer alle mogelijke opties de revue laten passeren. Wat daar uitkomt is mij niet duidelijk".

'Ook de gemeente zat niet stil'

Delft- Woordvoerder J. Meijer van het Projectbureau Stadsontwikkeling van de gemeente Delft beaamt wat Van Holthe zegt. "Zolang de contouren van het uiteindelijke plan nog niet definitief zijn vastgelegd, is het heel begrijpelijk dat er nu niet door de architecten aan het plan wordt gewerkt.
De MAB betaalt immers de architecten. Het zou zonde zijn als zij aan iets tekenen, dat later weer zou moeten worden veranderd. Een en ander betekent overigens niet dat ook de gemeente heeft stilgezeten. Door ons is vooral aan de civiel-technische kant hard gewerkt aan het plan. Dat geldt voor de nadere uitwerking van de parkeergarage, maar er zijn bijvoorbeeld ook aanvullende bodemonderzoeken gedaan. En daarnaast is ook hard gewerkt aan het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Zuidpoort. Daar zit echt heel veel uitzoekwerk in. Het eerste concept wordt binnenkort besproken met de Belangenvereniging Zuidpoort.
Overigens hebben we ook de afgelopen maanden regelmatig overleg gehad met de belangenvereniging over de gang van zaken".

OK