PARKEERTARIEVEN OP TERMIJN FORS OMHOOG
(Delftsche Courant 13-05-00)


Zuidpoort 25 miljoen gulden duurder

Delft - De uitvoering van het bouwplan in het Zuidpoortgebied inclusief de parkeergarage gaat twintig tot vijfentwintig miljoen meer kosten dan gepland. Dit heeft wethouder R. Grashoff (Groen Links, ruimtelijke ordening), gisteren tijdens een persconferentie meegedeeld. De kosten van de herinrichting van Zuidpoort vallen zo'n tien miljoen hoger uit. Daarvoor zijn een aantal oorzaken. Zo levert een deel van de grond in het Zuidpoortgebied minder op dan was gedacht, doordat de woningen boven de bioscoop komen te vervallen. Ook zijn de kosten voor bodemsanering hoger dan verwacht. Dat scheelt zeven tot acht miljoen gulden.

Ondergronds

De parkeergarage onder Zuidpoort gaat tien tot vijftien miljoen extra kosten omdat de politiek immers uiteindelijk koos voor een volledig ondergrondse parkeerkelder. Dat was volgens het oorspronkelijke plan niet de bedoeling. Daarnaast zal meer grond moeten worden gesaneerd door de ondergrondse bouw. Verder laat de gemeente de binnenkant van de parkeergarage met een lichte verf beschilderen zodat de ruimte voor de gebruiker veiliger overkomt. "Hoe gek het ook klinkt, dat scheelt al zo een paar miljoen gulden", zegt de wethouder. Als laatste oorzaak voor de hogere kosten noemt de wethouder de stijgende bouwprijzen. Door de hogere kosten ontstaat er overigens geen gat in de begroting. Het extra geld voor Zuidpoort komt uit de reserve Zuidpoort. Ook het bedrag van 2,5 miljoen dat uit de EZH-gelden voor de verbetering van de parkeergelegenheid is gereserveerd, gaat naar het project Zuidpoort om een deel van de extra kosten te dekken.

Duurder

Consequentie van de hogere prijs is voor de parkeerder dat de uurprijs tussen 2001 en 2003 mag stijgen van 2,75 gulden tot 6,30 gulden. "Dat is exclusief de prijsindexering. Dat scheelt zo nog eens één tot twee procent per jaar. In totaal betekent dit, in de loop van de tijd, een stevige stijging van het parkeertarief. Maar het is niet zeker of de tariefsverhogingen werkelijk iedere vijf jaar worden doorgevoerd".
Volgens Grashoff is het niet verstandig om meer parkeerplaatsen te realiseren. Daar pleitten twee winkeliersverenigingen en een ondernemersvereniging in de binnenstad voor in de Delftsche Courant van donderdag. De wethouder stelt dat de gemeente uitgaat van een bezettingsgraad van 38 procent. "Dat lijkt laag, maar dat is een pittige bezetting. We hopen natuurlijk dat de bezetting hoger uitvalt. Als die bijvoorbeeld van 37 naar 35 procent zakt, praat je over miljoenen guldens. Daarom moet de parkeercapaciteit niet te groot zijn".
Het college en projectontwikkelaar MAB hebben inmiddels een principeakkoord bereikt over de aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur van Zuidpoort, het schetsplan -plus '99', zoals dat vorig jaar is gepresenteerd. Op 17 mei wordt het resultaat in de commissie duurzaamheid besproken. Enkele veranderingen ten opzichte van het schetsplan '99' zijn onder meer dat de V&D wel aan de noordzijde, maar niet aan de zuidzijde van het winkelgebouw gaat uitbreiden. Verder wil de gemeente mogelijk het winkelfront aan de Bastiaanspoort herontwikkelen en mag de C-1000 een laad-en losruimte maken aan de Kruisstraat.

OK