ONDERZOEK TOONT AAN

Veel ruimte nodig voor parkeren in binnenstad
(Delftsche Courant 15-05-00)


DOOR HANS VERHAGEN

Delft - Het Delftse college van burgemeester en wethouders moet zorgen voor een groot aantal extra parkeerplaatsen.
Alleen op die manier wordt de beoogde autoluwe binnenstad een groot succes.
Die conclusie kan worden getrokken uit het vorige week afgeronde onderzoek van het gespecialiseerde bureau BRO, adviseurs in de ruimtelijke ordening, economie en milieu, in Vught.
BRO concludeert op basis van een uitgebreid onderzoek dat er straks in en rond de binnenstad minimaal 260 parkeerplaatsen extra voor bezoekers moeten worden gerealiseerd tot maximaal 690 plekken extra. Het aantal extra plaatsen is afhankelijk van de mate waarin de overloop op piekmomenten ook daadwerkelijk in de binnenstad opgevangen dient te worden, schrijft BRO.
Ondernemers uit de binnenstad hebben al meerdere keren gezegd dat men graag een autoluwe binnenstad wil, echter onder de voorwaarde dat er zeker 600 parkeerplaatsen extra moeten komen.

Overloop

Volgens het BRO-onderzoek zouden er -ondanks effecten van verbeterd openbaar vervoer en fiets maatregelen- op zaterdagmiddagen parkeertekorten ontstaan van circa 260 parkeerplaatsen.
"Daarbij is nog geen rekening gehouden met de reeds bestaande overloop van bezoekersparkeren, voor de parkeerbalans geraamd op circa 430 parkeerplaatsen", aldus BRO, dat er aan toevoegt dat er op andere tijdsstippen voldoende parkeercapaciteit is. Het onderzoek werd verricht in opdracht van de stichting Centrum Management Delft, waarin onder meer vertegenwoordigers zitten van de gemeente, de Ondernemers Federatie Delft, de Kamer van Koophandel en Horeca Nederland.
BRO adviseert de beoogde parkeervoorziening voor de historische binnenstad, de zogenoemde Koepoortgarage, 'op korte termijn te realiseren'. Het bureau voegt er bovendien aan toe dat de garage 'een structureel grotere omvang' zou moeten krijgen dan de door de gemeente beoogde omvang van 200 plaatsen. Voor de langere termijn denkt BRO ook aan parkeeruitbreiding in combinatie met de herontwikkeling van de spoorzone.

Vergunning

Overigens vindt BRO dat het collegeplan om de binnenstad autoluw (plus) te maken in belangrijke mate bij zal dragen aan de aantrekkelijkheid van de Delftse binnenstad. "De maatregelen uit de nota Autoluw (plus) sluiten goed aan op de ontwikkeling van de winkel- en wandelroutes".
Op korte termijn (tijdens de bouw in het Zuidpoortgebied) zou het P(ark & R(ide)-initiatief vanuit de TU-wijk gerealiseerd moeten worden. BRO denkt dat op langere termijn P&R een structureel onderdeel moet vormen van de parkeerstructuur, die moet zijn gekoppeld aan het dynamisch parkeerverwijzingssysteem.

Werkers

Belanghebbenden uit het zogenoemd autoluw (plus) gebied moeten straks in straten rond zo'n gebied gebruik kunnen maken van vergunningsplaatsen.
Ook moet rekening worden gehouden met een structureel aanbod voor parkeren van mensen die in Delft komen werken. Onderzocht zou moeten worden of parkeren via P&R voor 'werkers' wenselijk is, vindt het onderzoeksbureau.

OK