Vijf woonboten moeten van Zuidergracht verdwijnen
(Delftsche Courant 23-05-00)


Delft - De gemeente wil in verband met de ontwikkeling van het plan Zuidpoort de vijf woonboten aan de zuidzijde van de Zuidergracht weg hebben.
In verband met stedenbouwkundige en andere kwaliteitsoverwegingen- zicht op het water en goed waterbeheer- wordt het handhaven van deze woonboten 'ongewenst' gevonden. De bewoners van de woonboten zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Deze maand zouden nadere gesprekken plaatsvinden.
In juni zal de commissie duurzaamheid een nader voorstel krijgen voorgeschoteld.
Volgens T. Boon van de Belangenvereniging Zuidpoort heeft de gemeente van de 22 boten in de Zuidergracht er zeven opgekocht. "Aan de zuidzijde liggen vijf boten, waarvan er twee zijn gekocht door de gemeente. De resterende boten wil de gemeente naar de andere kant laten verhuizen. Maar zo eenvoudig is dat niet, omdat de stand van de zon dan ineens totaal anders wordt. Daarop zijn die boten juist ingericht. Daarover zal nog flink gesproken moeten worden".
Secretaris H. Wijnen van de Belangenvereniging Woonbootbewoners Zuidergracht beaamt dit. "We zijn hiervan pas onlangs op de hoogte gebracht. We worden geconfronteerd met een standpunt, overleg hierover is er niet. Wij hebben een tijdje terug een alternatief plan ingediend. Echt een haalbaar plan. Maar de gemeente heeft daarop niet eens gereageerd".
Volgens Wijnen heeft de gemeente de afgelopen tijd een stuk of zeven woonboten op de vrije markt opgekocht. "In enkele gevallen hebben ze boven de vraagprijs geboden. Met de woonboten in Delft lijkt het een beetje op het verhaal van de tien kleine negertjes. Langzaam aan verdwijnen er steeds meer. In 1991 stond er in het oorspronkelijke Zuidpoortplan dat alle woonboten konden worden gehandhaafd. Zonder dat hierover maar iets in de raadscommissie is besloten, moet nu toch een aantal verdwijnen. Dat is op zich vreemd".
De commissie duurzaamheid heeft inmiddels ingestemd met de overeenkomst tussen projectontwikkelaar MAB en de gemeente over het bouwplan Zuidpoort.
Zoals bekend gaat de bouw ongeveer 25 miljoen gulden meer kosten. Dat betekent dat met het hele plan zo'n 225 miljoen gulden is gemoeid. Dit is echter geen grote verassing, mede omdat de politiek al twee jaar eerder had besloten om het parkeren in dit gebied volledig ondergronds te laten gebeuren.
M. Bouman zei namens de VVD verheugd te zijn met het onderhandelingsresultaat van wethouder R. Grashoff (Groen Links, ruimtelijke ordening): "We hebben bijna een feestje te vieren. We nemen u nog niet op de schouders, maar een eerste pluim op uw hoed heeft u al te pakken".
Ook andere commissieleden complimenteerden de wethouder met het bereikte resultaat. W. den Boef (PvdA) waarschuwde dat de financiŽle risico's binnen de perken moeten worden gehouden. "We willen geen Delftse tramtunnel", daarmee verwijzend naar de ellende in Den Haag.

Wethouder blij met warme steun
Wethouder Grashoff zei blij te zijn met de 'warme ondersteuning' van de politiek. De wethouder wees wel op enkele veranderingen die zijn aangebracht in de plannen. Zo komen er geen woningen boven de geplande bioscoop in Zuidpoort. Dit heeft te maken met mogelijke problemen met geluidsoverlast. Ook komt de fietsenstalling niet ondergronds in de parkeergarage. "Dat zou ten koste gaan van het afgesproken aantal parkeerplaatsen. Daarom komt de stalling mogelijk bovengronds". Iets wat volgens Grashoff fietsenorganisaties ook het liefst willen. Voorts zal het 'paviljoen' dat op het beoogde commerciŽle plein verrijst opschuiven. Opnieuw zei C. Heuvelman (Groen Links) dat dit paviljoen wat haar betreft ook een 'decorstuk' mag worden.
CoŲrdinerend architect Bob van Reeth, de Vlaamse 'rijksbouwmeester', heeft echter aan Grashoff laten weten toch graag een echt gebouwtje te willen realiseren. Grashoff:" Van Reeth vindt de verschuiving van het paviljoen zeker geen aantasting van het plan. Hij vindt nog steeds dat daar een bouwvolume moet komen".
Het college denkt er ondertussen hard over de twee monumentale portierswoningen aan de Ezelsveldlaan, die ongelukkig zijn gesitueerd, 'een aantal meters' te verplaatsen. Grashoff: " We weten dat het mogelijk is. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat".