'Nieuwe Marcushof veel te massaal'
(Delftsche Courant 3-06-00)


BUURT VERZET ZICH FEL TEGEN BOUW

Het stedenbouwkundige model van de gemeente voor de bebouwing aan de Ezelsveldlaan gaat uit van zo'n 22.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. De omwonenden vinden dit onverantwoord, veel te massaal.

DOOR HANS VERHAGEN

Delft - De plannen voor nieuwbouw van verzorgingscentrum de Marcushof op het parkeerterrein aan de Ezelsveldlaan zijn veel te massaal.
De buurt, de Belangenvereniging Zuidpoort, de Belangenvereniging Woonbootbewoners Zuidergracht en de bewoners van het appartementencomplex Museumhof willen een plan dat aanmerkelijk minder bouwvolume heeft. De buren hebben niks tegen de komst van de Marcushof, maar de bebouwing moet zich wel passen in de omgeving.
Henk Wijnen, secretaris van de Belangenvereniging Woonbootbewoners Zuidergracht, vindt het ongelofelijk dat dit plan nog helemaal niet in het openbaar is besproken. "Eind juni moet het in de commissie worden behandeld en kort daarna door de raad gefiatteerd. En dan te bedenken dat de andere velden in Zuidpoort tot in den treuren op allerlei bijeenkomsten zijn besproken. Hoe vaak is er niet gesproken is over het cultuurplein en het winkelplein. Over het kerngebied hebben we zo'n tien jaar gesproken. Maar over dit plan wordt nauwelijks gepraat".

Vreemd
Tom Boon van de Belangenvereniging Zuidpoort vindt de gang van zaken ook nogal vreemd: "Wij hebben nog nooit met de gemeente over onze visie voor dit gebied - de velden 9 en 9A - gesproken, terwijl wij die al vorig jaar hebben aangeleverd. Het is toch gek dat het bouwplan al in juni door de gemeente moet zijn afgewikkeld".
Ook architect Jan Snijders vindt het op zijn beurt 'heel opvallend' dat over de bebouwing van het parkeerterrein aan de Ezelsveldlaan nog maar weinig in het openbaar is gediscussieerd. "Ik verdenk ze er een beetje van dat met opzet alle aandacht is gegaan naar de andere delen van het Zuidpoortplan, waardoor dit onderdeel er bijna ongemerkt doorheen gaat".
Snijders heeft nauwkeurig gekeken naar het bouwvolume van het gemeentelijk uitgangspunt voor de velden 9 en 9A. "Het stedenbouwkundige model van de gemeente gaat uit van zo'n 22.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Wij (bureau Snijders) (site- redactie) hebben een alternatief plan ingediend dat uitgaat van 14.000 vierkante meter vloeroppervlak. Dat stedenbouwkundige model heb ik besproken met de toenmalige projectleider voor het Zuidpoortgebied. Ik heb er nooit meer iets van gehoord. Het gaat er mij helemaal niet om dat mijn plan wordt overgenomen, maar het moet voor iedereen duidelijk worden dat het bouwkundige uitgangspunt van de gemeente gewoon veel te massaal is.
Het gaat hier om een gebied met een oppervlak van zo'n 800 vierkante meter. Dat is niet niks natuurlijk, het gaat om een vitaal stukje stad. Het komt er in feite op neer dat de zware structuur van het bestaande complex Museumhof - met een variŰrende hoogte van achttien tot twintig meter - op dit terrein terugkeert".

Overgang
De planopzet van de gemeente voor de bebouwing gaat uit van een bouwhoogte van zeventien meter aan de Ezelsveldlaan. Aan de waterzijde, daar waar de woonboten liggen, wordt een hoogte van twaalf tot veertien meter aangehouden. Snijders: "Dat is geen goede overgang. In mijn voorstel ga ik uit van bebouwing aan de Ezelsveldlaan met hoektorentjes van zeventien meter en tussenruimten met een hoogte van twaalf meter.
Aan de achterkant, de zijde van de woonboten, zou de bebouwing trapsgewijs, terrasvormig, aflopend tot een hoogte van vier meter. Zo zouden de woonboten aan de zuidzijde kunnen blijven liggen, terwijl de huidige vijf woonboten aan die kant volgens het plan van de gemeente moeten verdwijnen"
Bovendien vindt Snijders dat de Ezelsveldlaan in ruimtelijk opzicht erg benauwd wordt. "Tussen de bebouwing komt een straatprofiel te liggen van elf tot dertien meter. Als architect zou ik dit echt niet verantwoord vinden".
Tom Boon van de Belangenvereniging Zuidpoort voegt hier met een diepe zucht aan toe: "Hier hebben wij als belangenvereniging negen jaar terug al voor gewaarschuwd. Wij hebben over de toekomstige Ezelsveldlaan gezegd: kijk uit dat dit geen tochtgat wordt"
Snijders stelt dan opnieuw hardop de retorische vraag: " Is dit stedenbouwkundig verantwoord?". Hij knikt zelf 'nee' en beantwoord zijn eigen vraag: "Het moet gewoon lager en ruimtelijk meer open. Deze typologie is totaal niet passend op deze plek. Bovendien zal het karakter van de Museumhof worden aangetast. Hierbij moet ook nog worden bedacht dat het gaar om een voormalig TU-complex dat inmiddels door de provincie is voorgedragen als rijksmonument".

Ellende
Boon: "Alle ellende is begonnen met het stedenbouwkundige idee van co÷rdinerend architect Bob van Reeth"
Snijders weer: "Gunnar Daan (de enkele jaren terug door de gemeente afgedankte stedenbouwkundige, red.) had een veel minder massaal plan voor dit veld. Dat was veel opener en had een hoogte van zo'n tien meter. Dit voorstel is in feite een grootstedelijk plan. Bob van Reeth heeft een structuur neergelegd van drie grote bouwblokken".
Architect Snijders stipt ook aan dat de brugwachterwoningen, die vorig jaar op de gemeentelijke monumentenlijst belandden, straks in een nogal vreemde omgeving komen te liggen. "Op zo'n vijfentwintig meter afstand van die brugwachterwoningen is dus nu forse bebouwing gedacht".
Wethouder R. Grashoff (Groen Links, ruimtelijke ordening) heeft over de brugwachterwoningen, die oorspronkelijk zouden worden gesloopt, gezegd dat ze 'echt goed moeten worden ingepast in het gebied'.
Boon vraagt zich af of de kleinschaligheid van de twee woninkjes straks niet vreemd gaan afsteken tegen de grootstedelijke bebouwing in de nabije omgeving: "Over het behouden van die brugwachterwoningen is nog wel zo'n uitvoerige discussie gevoerd. Dan zou je toch denken dat men rekening houdt met de bebouwing in de directe omgeving".

Serieus
Henk Wijnen hoopt dat de gemeente de woonboten in de Zuidergracht nu eindelijk eens serieus gaat nemen: "In de beslispuntennota van 1991 over Zuidpoort staat dat alle woonboten in de Zuidergracht mogen blijven liggen. Wij hebben er dan ook vanaf het begin op aangedrongen dat er een plan wordt gemaakt waarin rekening wordt gehouden met die 22 woonboten. Helaas is daar dus geen sprake van", waarbij Wijnen wijst op het feit dat de gemeente inmiddels een zevental woonboten heeft aangekocht. De gemeente denkt op die manier zonder problemen de resterende boten van de zuidzijde van de Zuidergracht (hiervan zijn er al twee door de gemeente opgekocht) naar de andere kant te kunnen verplaatsen. Wijnen: "Het gekke is dat die aankopen totaal niet zijn gebaseerd op een beleid dat in een commissie of in de raad is genomen. In feite is er ongeveer een miljoen gulden uitgegeven voor de aankoop van die boten, zonder dat dat door de raad is gefiatteerd. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar dit lijkt mij in strijd met datgene wat in de nota van 1991 is besloten. Bovendien heeft de toenmalige wethouder Boelens, aan het eind van zijn wethoudersperiode in 1998 met betrekking op de plannen van Zuidpoort nog in de commissie Wonen gezegd dat er geen uitspraak wordt gedaan over de woonboten. Alles bij elkaar vaag ik mij echt af of men dit voorstel eind deze maand kan hebben afgehandeld".

Nieuw te bouwen Marcushof zoals voorgesteld door de gemeente.Nieuw te bouwen Marcushof zoals voorgesteld door architect Snijders