Buurt tegen 'onbehaaglijk' plan Marcushof
(Delftsche Courant 6-09-00)


Delft - Tijdens een inspraakavond in de TU-aula heeft de buurt zich gisteravond en masse uitgesproken tegen de huidige plannen voor nieuwbouw van verzorgingscentrum Marcushof. Tijdens deze avond, die werd bezocht door 'diverse architecten, kwam naar voren dat de omwonenden het 'stedenbouwkundige model' van de gemeente niet vinden passen op deze plek. De kritiek kwam erop neer dat het hele plan veel te massaal en hoog is. Daarnaast vreest men dat de Ezelsveldlaan straks veel te smal wordt. "Dit is een onbehaaglijk plan", vond een inspreker.
Woordvoerder D.van Seters van de Museumhofbewoners, het appartementencomplex dat enige jaren terug in een oud TU-complex aan de Ezelsveldlaan werd gerealiseerd, vond dat de beoogde bouwhoogte van het nieuwe complex terug moet van de voorgestelde achtien meter naar maximaal zestien meter. Daarnaast wil hij het straatprofiel van de toekomstige Ezelsveldlaan verbreed hebben naar zeventien meter, inplaats van de voorgestelde elf en deels dertien meter.


Belemmeren

"Het lijkt er op dat kwantiteit bepalend gaat worden: aantallen te realiseren kubieke meters. Echter kwantiteit en kwaliteit mogen elkaar niet belemmeren", aldus Van Seters, die vond dat een veel hogere kwaliteit mogelijk moest zijn. Ook anderen in de zaal uitten forse kritiek: de gemeente zou zich al lang en breed op een bepaald plan hebben vastgelegd.
Wethouder R. Grashoff (Groen Links, ruimtelijke ordening) ontkende dit met grote nadruk. "Nee er is zeker geen sprake van een verborgen agenda." Ook de beschuldiging van architect Jack Breen dat de gemeente voor dit gebied (veld 9) eigenlijk geen visie heeft, bestreed hij.
Breen: "Dit plan geeft niet het gevoel: dit wordt iets aantrekkelijks". Weer een ander vond dat de gemeentelijk stedebouwkundige haar huiswerk niet goed had gedaan. Grashoff zei tegen Breen: "U zegt: die visie spreekt mij niet aan, maar het is natuurlijk wel een visie. Alleen bent u het er niet mee eens". Volgens de wethouder is gekozen om te bouwen naar de aard van de historische binnenstad van Delft. De wethouder vond wel degelijk dat hij met het plan 'een stuk kwaliteit aan de stad toevoegt'. Een bewoner van het Museumhof stelde echter dat Grashoff Amsterdamse bouwhoogten hanteerde. "In de wijken van Berlage kom je geen smallere straten dan zeventien meter tegen". Hoewel de wethouder elders in de stad de visie van stedebouwkundige Busquets (die voor brede straatprofielen in Delft pleit) overneemt, antwoordde hij in dit geval afwijzend op dit idee: "Dan krijg je een boulevard-achtige straat". Tj. Deelstra stelde voor dat er aan de achterzijde van het bouwplan, langs de zuidzijde van de Zuidergracht, een wandelroute (al dan niet semi-openbaar) komt naar de Oostpoort.
De gemeente wil aan de achterzijde van deze bebouwing overigens wel een concessie doen, door de bebouwingsmassa van 50 procent terug te brengen naar 40 procent. Bovendien overweegt de gemeente de Zuidergracht zo;n 2.50 meter breder te maken. DE bouwhoogte aan deze kant blijft wel twaalf meter hoog.
Aan het eind van de bijeenkomst zei de wethouder dat hij nog naar de bouwhoogte van het plan en nog naar de zichtlijnen vanuit de Museumhof zou kijken.

OK