'Beleving weg door gebouwen Zuidpoort'
(Delftsche Courant 7-09-00)


Delft - De bouwkundige uitwerking van het centrum van Zuidpoort zit de buurtbewoners hoog. Letterlijk hoog, want de mensen vielen met name over de hoogte van het door B. van Reeth ontworpen gebouw dat op 'veld 7' moet komen, zo bleek gisteravond tijdens de tweede inspraakavond in de TU-aula.
Het gebouw van architect Van Reeth zal op sommige plaatsen een hoogte van 22 meter hebben. "En dat is een verdieping teveel", aldus Tom Boon van de belangenvereniging Zuidpoort. "Het zicht op Delft en daarmee de beleving van de stad wordt weggenomen", vindt een van de buurtbewoners. Wethouder Grashoff (Groen Links, ruimtelijke ordening) zag dat toch anders. "Ik denk niet dat die vier meter extra veel zal uitmaken", zo reageerde hij. Waarop uit de zaal massaal 'jawel hoor' werd geroepen.
Tijdens de avond kwam ook duidelijk naar voren dat de buurt vreest voor overlast van jongeren die naar de geplande discotheek en bioscoop zullen gaan. En sterker nog: een aantal buurtbewoners ziet uberhaupt geen redenen om een disco en een bioscoop in Zuidpoort te plaatsen. "In alle andere steden worden disco's juist buiten het centrum geplaatst", aldus een bewoner.
Het waarheidsgehalte van de mededelingen mocht dan niet altijd even hoog zijn, de angst en afkeer van het huidige plan kwam luid en duidelijk over bij Grashoff. Die overigens alle stellingen weerlegde. Hij waagde zich zelfs te zeggen dat hij een enquette wel aandurft waarin de bewoners van Delft wordt gevraagd of ze voor een nieuwe uitgaansgelegenheid in de binnenstad zijn. "Die uitkomst staat echt wel vast".
Een ander aan kritiek onderhevig onderdeel van het bouwplan is het ontwerp voor het paviljoen. B. van Reeth heeft zijn oorspronkelijke ontwerp - een veertig meter lang gebouw- reeds aangepast aan de wensen van de buurtbewoners, maar ook het nieuwe ontwerp krijgt weinig bijval. Het 'nieuwe' paviljoen heeft een afmeting van twaalf vierkante meter en is transparant voor zover dat mogelijk is. "Dit is een non-discussie. Wij zijn gevraagd een oplossing tevinden voor de openheid van het plein. Dit is de oplossing. Ik heb gezegd wat er over te zeggen valt. U denkt dat wij zomaar iets willen plaatsen, maar wij zitten hier niet om mensen te kloten. Daarvoor zijn wij niet architectuur gaan studeren".

OK