BELANGENVERENIGING ZUIDPOORT TEGEN PLANNEN
(Delftsche Courant 12-10-00)


Sloop dreigt voor machinistenwoningen


De machinistenwoningen aan de Ezelsveldlaan zouden eigenlijk op de monumentenlijst thuishoren. Door de planontwikkeling in Zuidpoort, besloot B en W het advies van de provincie niet op te volgen. Nu dreigt de slopershamer voor de huisjes.

Door Hans Verhagen


Delft - Tot verbazing van de Belangenvereniging Zuidpoort heeft het college van B en W onverwachts besloten de twee machinistenwoningen aan de Ezelsveldlaan 55/57 niet op de voordrachtlijst van beschermde rijksmonumenten te plaatsen. De gemeente, eigenaar van de karakteristieke huisjes wil zelfs zo snel mogelijk tot sloop overgaan. De woningen waren door een team van de provincie Zuid-Holland geselecteerd in het kader van het Monumenten Selectie Project (MSP) en als rijksmonument voor gedragen aan de minister.
Volgens het college zouden de huizen, ook wel aangeduid als portierswoningen, op inhoudelijke gronden wel voor bescherming in aanmerking komen. Hier is echter geen gevolg aan gegeven, omdat dit de gemeente slecht zou uitkomen. De woningen staan de ontwikkelingen van Zuidpoort in de weg. Hoewel de gemeente rekening houdt met sloop wordt ook nog steeds bekeken of de panden kunnen worden verschoven. Maar een verplaatsing zou te belemmerend kunnen werken als er sprake is van een rijksmonument. Wethouder R. Grashoff (Groen Links) maakte in de commissie duurzaamheid van mei duidelijk dat hij de twee panden heel erg graag zou willen behouden. "We weten dat het mogelijk is. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat", zei hij toen.


Architect Vrijman
De woningen aan de Ezelsveldlaan zijn in 1911 ontworpen door architect J.A.W. Vrijman. Zij zijn tegelijkertijd en in dezelfde stijl gebouwd als het naast gelegen complex, waarin nu het Techniek Museum is gevestigd. De woningen behoorden tot het complex dat indertijd werd gebouwd voor het voormalige TH-gebouw voor werktuig- en scheepsbouwkunde, ook ontworpen door Vrijman. De Belangenvereniging Zuidpoort is het niet eens met het besluit van het college. De belangenvereniging schrijft aan de raadscommissie duurzaamheid dat zij had verwacht dat in het voorstel voor aanwijzing van rijksmonumenten juist argumenten van het monumentale van een pand de doorslag zouden moeten geven voor al dan niet behoud ervan.
"Nu geldt als criterium slechts de planvorming Zuidpoort", aldus vice-voorzitter Jac. Bogaards van de belangenvereniging. "Navraag bij het MSP-team maakte ons duidelijk dat de machinistenwoningen geselecteerd zijn omdat ze een 'ensemble' vormen met het complex van het voormalige TH-gebouw met drie laboratoria (hallen) en een schoorsteen.
Destijds waren de brugwachterwoningen aan de Nieuwelaan niet geselecteerd, door het feit dat deze geen 'ensemble' vormden, omdat de oorspronkelijke brug met brugwachtershuisje al gesloopt waren". De belangenvereniging vindt dat B en W nu 'met twee maten weegt' door nu negatief te adviseren over de aanwijzing van de machinistenwoningen, terwijl de brugwachterwoningen aan de Nieuwelaan nu ineens wel worden voorgedragen als monument. De voordracht voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst wordt op 17 oktober in de commissie duurzaamheid behandeld.

OK