Raad gaat akkoord met plan Zuidpoort
(Delftsche Courant 1-12-00)


Delft - de gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het Voorlopig Ontwerp Zuidpoort voor de zogenoemde 'velden' 5 en 7. Alleen de éénmansfractie van Leefbaar Delft stemde tegen.
De raad gaf eveneens zijn fiat aan het verschuiven van (zo'n vijftien meter) de twee machinistenwoningen aan de Ezelsveldlaan. Met die operatie is zo'n half miljoen gulden gemoeid, zodat er straks in het nieuwe Zuidpoort een goede verkeersafwikkeling is. De raad heeft er geld voor over om de monumentale woningen te sparen. Nog niet duidelijk is wat de exacte nieuwe locatie van de woningen wordt.

Discotheek

Gisteravond werd nog geen besluit genomen over een discotheek in Zuidpoort. VVD en Stadsbelangen zijn hier fel op tegen, maar de PvdA wilde hierover nog geen definitief standpunt innemen.
Wethouder Grashoff zei blij te zijn met het feit dat binnen de gemeenteraad steeds meer 'éénstemmigheid" over deze plannen begint te ontstaan. "Dat is een compliment voor de architecten en betekent dat hier echt sprake is van kwaliteit". Net als afgelopen dinsdag in de commissie zei Grashoff dat hij verwacht dat de Ierse architecten O'Donnel + Tuomey alsnog met een heel goed voorstel zullen komen voor de gevels van veld 5, waarin onder meer het toekomstige bioscoopcomplex moet komen.
Het beoogde paviljoen met daarin een grand café (10 bij 10 bij 10 meter) op het toekomstige winkelplein - op zo'n 7,5 meter van het zogenoemde Haakpand aan de Zuiderstraat, werd ook door de raad in meerderheid aanvaard. Alleen het CDA en Leefbaarheid Delft vonden het gebouwtje te massaal.
De sociale veiligheid in Zuidpoort krijgt aldus de wethouder nog volop de aandacht. "Dat staat hoog op de agenda. Sociale veiligheid komt zeker terug bij de latere invulling van het plan. Dan zal bijvoorbeeld goed moeten worden gekeken naar de plaatsing van lichtpunten enzovoorts"
Grashoff merkte voorts op te hopen dat er snel een exploitant voor de discotheek wordt gevonden. "Als die er is en we weten wat zijn plannen zijn, komt er een behoefte-onderzoek".

Onzin

De kritiek van Leefbaar Delft dat het plan van de Groen-Links-wethouder net zo goed door zijn VVD-voorganger Boelens gepresenteerd had kunnen zijn, bestempelde Grashoff als onzin. Hij wees erop dat aan de bouw een zeer bijzonder energieplan is gekoppeld, waarmee op jaarbasis 220 ton CO2-reductie wordt verwezenlijkt. Bovendien is er sprake van intensief ruimtegebruik, zodat buiten de stad meer gebieden groen kunnen blijven, aldus Grashoff. En tenslotte wees hij nog op het besluit om de plafondhoogten in het hele plan met zo'n 20 centimeter te verhogen, waardoor leefbare en duurzame woningen ontstaan. "Ik sta echt vierkant achter dit plan, ook politiek".