Veel bezwaren tegen Zuidpoortplan

(Delftsche Courant 16-2-01)Belangenvereniging Zuidpoort wil nog van alles gewijzigd hebben in het Zuidpoortplan. De Ierse architecten moeten met een beter plan komen en het hoogste punt - op sommige punten 23 meter - moet omlaag. Zowel bewoners als een ondernemer in het Hoogovenspand zijn om andere redenen niet blij met de ontwikkeling voor hun deur.

DOOR HANS VERHAGEN


Delft - De belangenvereniging Zuidpoort heeft een aantal belangrijke punten op grond waarvan de nieuwbouwplannen voor Zuidpoort drastisch zouden moeten worden aangepast.
De vertegenwoordigers van de belangenvereniging maken duidelijk dat de bezwaren geen formele puntjes zijn waar luchtig mee kan worden omgesprongen. Nee, de vereniging laat zien dat hun bezwaren zeer serieus moeten worden genomen. Voorzitter H. van den Burg heeft de indruk dat de verantwoordelijke wethouder R. Grashoff (GroenLinks, ruimtelijke ordening) zijn belangenvereniging serieus neemt, maar hij weet niet zeker of er nog essentiŽle zaken zijn te wijzigen.
"Wij gaan daar echter wel vanuit".
De Belangenvereniging vindt ten eerste de beoogde bouwhoogte - op sommige punten bijna 23 meter - veel te ver gaan. En het ontwerp van het Ierse architectenbureau O'Donnell& Tuomey valt behoorlijk tegen. Van de Burg: "Deze architectuur heeft geen smoel. Het zal veel boeiender moeten worden".
De Ieren zullen echt aan de bak moeten. "Zo kan het niet. Het gaat immers om de entree bij de Zuidwal. Er zit bij de achterkant van het theater en bij de ingang van de parkeergarage een stedenbouwkundige hoek in, die niet past bij de functie van Zuidpoort als entreegebied van de binnenstad.
Bovendien zou wat ons betreft de bewoning op de eerste bouwlaag van veld 5 moeten worden doorgetrokken tot aan het cultuurplein. Dat moet je doen in verband met zicht op de openbare ruimte. In feite zou de discotheek uit het hele plan moeten verdwijnen, waardoor je meer woningen kunt realiseren".


Paviljoen


En tenslotte blijft het door de Belgische rijksbouwmeester Bob van Reeth ontworpen transparante paviljoen (10x10x10 meter) op het beoogde winkelplein fel omstreden. Van de belangenvereniging moet het paviljoen fors krimpen. Een hoogte van 3 tot 3,5 meter is meer dan zat, zo is het oordeel.
Oud-architect en bewoner van de flat (het Haakpand) J. Bogaards - het gebouw dat architect Van Reeth met behulp van het paviljoen aan het zicht wil onttrekken - is bepaald niet gelukkig met dit gebouw dat op een steenworp van zijn woning is gepland. "Dat is voor ons als bewoners echt onaanvaardbaar".
Bogaards werd onlangs door architect Van Reeth in een interview met deze krant aangeduid als 'een vriendelijke oude meneer' , die met de tekeningen van de Delftse professor Lex Haak naar een discussiebijeenkomst was gekomen om daarmee te bewijzen dat het plan voor het paviljoen niet deugde. Haak stelde voor om een kolommenrij voor zijn gebouw te maken. Volgens Bogaards wordt in dat geval ook het effect bereikt dat de terrasflat van professor Haak wordt 'weggestoken'. Dat gebouw moet van de Antwerpse architect conisch uit het zicht verdwijnen, omdat het niet past bij de uitstraling van het nieuwe commerciŽle plein in Zuidpoort.
De getrapte gevel is geen pleinwand, vindt Van Reeth. In het beoogde paviljoen is een grand cafť gedacht. Oorspronkelijk was er zelfs het plan om voor het zogeheten 'Haak-pand' een paviljoen van veertig meter lang te zetten. Tot Bob van Reeth zelf aan de slag ging en op het idee voor het paviljoen uitkwam.
T. Boon, secretaris van de Belangenvereniging: " Wij zullen zeker formeel bezwaar gaan maken tegen deze vorm van het paviljoen. Er zal daar overigens wel iets moeten komen, omdat daar de roltrappen van en naar de parkeergarage uitkomen. En waarom zou je daar niet een bijzonder lager gebouwtje kunnen neerzetten?".


Bouwhoogte


Met de bouwhoogte die op sommige punten in het gebied bijna 23 meter zal worden, is de Belangenvereniging Zuidpoort absoluut niet blij. Wat de vereniging betreft, mag daar best wel een etage vanaf. Van den Burg: "Kijk, daarbij spelen natuurlijk enorme financiŽle belangen. Maar wij zeggen dat je je als Delft natuurlijk niet afhankelijk moet maken van de projectontwikkelaar. Ook die bioscoop is bij wijze van spreken heel erg op de vierkante millimeter in dit gebied gepland. Als je een voornaam gebouw neerzet, mag je daarvoor best wat meer ruimte nemen. Alleen gaat het dan wel ten koste van iets anders. Het enorme volume voor die zes bioscoopzalen komt nu op een nogal beperkte ruimte te staan".
Secretaris Boon wijst erop dat de gehanteerde argumenten als extra 'jaarringen' die aan de stad zouden moeten worden toegevoegd, er met de haren zijn bijgesleept. "Dat gebeurt alleen maar om die extra bouwhoogte te kunnen verkopen. Wij hebben wethouder Grashoff gevraagd om een virtual reality te maken, zodat voor iedereen duidelijk wordt hoe het er nu precies komt uit te zien. Daar is nu nog geen duidelijk beeld van".
Boon wijst op de bebouwing op de hoek Zuiderstraat/Kruisstraat: "De bouwhoogte op dat punt is negentien meter. Absurd hoog". Voorzitter Van den Burg: "De plankaart moet echt veel beter leesbaar worden gemaakt. Die is nu alleen maar voor ingewijden te lezen".
Bogaards heeft ook nog een positief punt over het plan. Hij neemt zijn petje af voor het ontwerp van Van Reeth bovenop het zogenoemde veld 7. "Wat hij heeft gedaan met die hofjeswoningen vind ik echt knap. Dat gaat er denk ik heel mooi uitzien".
Boon heeft echter zijn twijfels: "Ik zet mijn vraagtekens bij de bezonning van die hofjeswoningen".
Boon stipt nog een punt aan, en dat is de regeling die de belangenvereniging heeft gemaakt over het bomenbestand in de wijk. "Oorspronkelijk wilde de gemeente in een keer 89 bomen rooien. Nu wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. De bomen zullen ook niet ineens verdwijnen. Dat zal pas gebeuren als het echt nodig is. En de echt waardevolle bomen, zoals een aantal fraaie platanen, zullen elders in de stad komen te staan. Dat is natuurlijk prima en bovendien is er een verplichting tot herplant van een aantal bomen uit het gebied".

De zuidgevel van het toekomstige Zuidpoort, zoals Bob van Reeth het heeft voorgesteld. De omwonenden zien de hoogte van bijna 23 meter (op tekening staat nog 22 meter) niet zitten.


'Hele plan is een grote miskleun'


Delft - De elf bewoners van kleine 'studio-appartementen' in het zogenoemde Hoogovenspand (het gebouw met daarin de C-1000) aan de Zuiderstraat zijn absoluut niet blij met de bouwplannen in Zuidpoort.
Marriette Eygenhuysen zegt in haar appartement op de derde etage dat de eerste informatieronden aan de bewoners voorbij zijn gegaan.
"Ik neem aan dat alleen de vorige eigenaar van onze flat, Hoogovens daarvoor werd uitgenodigd.
Wij wisten nergens van. Pas eind vorig jaar ontdekte ik op Delftdag, in een stand van de Belangenvereniging Zuidpoort, wat men hier van plan was. Ik ben me kapot geschrokken. Pal tegenover onze woningen krijgen we een gebouw met zes bioscoopzalen van bijna 23 meter hoog. Bovendien is er nog helemaal geen exploitant voor.
Dit hele plan wordt een grote miskleun. Vijfentwintig jaar terug is het gebied De Veste gebouwd. Het werd een mislukking en nu gaat men daar op voortborduren.
Wat de Ierse architecten hebben ontworpen vindt ze er niet uitzien. "Echt afschuwelijk. OP zo'n 13 tot 25 meter zitten wij straks tegen een blinde muur aan te kijken. Onze zichtlijn bevindt zich op 11,5 meter. Dat betekent dat wij straks niet of nauwelijks zonlicht in huis krijgen. Dat geldt ook voor het hier beneden geplande cultuurpleintje, wat eigenlijk niet veel meer is dan een steegje". Volgens haar wordt het plein straks ook een buitengewoon sombere aangelegenheid.
"Ook komt daar volgens mij niet of nauwelijks zonlicht. Volgens mij willen mensen die gebruik gaan maken van een terras, lekker in het zonnetje zitten. Dat wordt dus niets".
Ze voegt er aan toe dat de gemeente al eigenaar is of eigenaar wordt van het Hoogovens-gebouw. "Hier moet immers de bibliotheek gevestigd worden. Ze hebben daarbij verzonnen dat er aan ons pand deels een uitbouw met een geplande hoogte van 16 tot 22 meter moet komen. Maar ja, hoe gaat men dat oplossen? De vragen die wij als bewoners daarover onlangs op de informatieavond stelden, werden gewoon niet beantwoord".
Eygenhuysen meent dat de bewoners 'natuurlijk helemaal niet zitten te wachten' op een discotheek voor hun deur. "Dat gaat een ontzettende hoop overlast geven. Je moet deze wijk toch niet met dit soort extra overlast opzadelen. Zorg voor een bij Delft passende oplossing".


Bakker: 'Gemeente moet betalen voor verhuizing"


Delft - Delftenaren Chris en Jan Hoeke van bakkerij In de Veste aan de Zuiderstraat moeten van de gemeente voor eind 2003 hun pand hebben verlaten. In het zogenoemde Hoogovenspand moet immers de bibliotheek komen.
Chris Hoeke, eigenaar van de zaak, is hier behoorlijk kwaad over. "Deze week heb ik dat van de gemeentelijke projectleider te horen gekregen. Ik ben daar eerlijk gezegd verbijsterd over. In november 1999 ben ik hier als jonge ondernemer met hulp van mijn broer en familie met veel enthousiasme begonnen. Ik heb met de eigenaar van het pand - Hoogovens - een tienjarig contract afgesloten. Voor enkele honderdduizenden guldens heb ik er vervolgens in geÔnvesteerd".


Tearoom


Vooraf was Chris Hoeke bij de gemeente langs geweest met de vraag of hij zich op die plek Łberhaupt als bakker/banketbakker kon vestigen. "Daar kreeg ik toestemming voor en ik mocht er zelfs een tearoom bij hebben. Eerder hebben hier drie verschillende bloemisten het geprobeerd. Tevergeefs. Bij de gemeente was men enthousiast over de komst van mijn zaak. Ze hebben me speciaal een vergunning voor die tearoom gegeven Daarbij was de gedachte dat ik na de bouw in Zuidpoort ook een gezellig terrasje voor mijn zaak zou kunnen beginnen op het toekomstige plein".


Duurder


(ÖÖ..) Chris Hoeke wilde eigenlijk verder investeren in een nieuwe vitrinekast in zijn zaak. Gezien de ontwikkelingen durft hij dat nu niet aan. De ondernemer wil zo snel mogelijk duidelijkheid. "Laten ze desnoods met een goed alternatief komen". Formeel zal hij overigens sowieso op een aantal feiten wijzen: "Ik heb een huurcontract voor tien jaar. Ik heb hier een gigantische investering gedaan. Als ze me weg willen hebben moeten ze met een vergelijkbaar aanbod komen. Bovendien zal de gemeente ook de rekening moeten betalen van de investering in dat toekomstige pand. Dat zal in de tonnen gaan lopen".

OK