Paviljoen op winkelplein roept vragen op
(Delftsche Courant 24-02-99)


Delft - Snel zal duidelijkheid moeten komen over de architectonische invulling van het Zuidpoortplan. Dat geldt vooral voor het zogenoemde paviljoen dat in de ogen van de architecten op het beoogde commerciële plein moet verrijzen. De architecten vinden dit paviljoen (met een beoogde hoogte van zo'n negen meter) dringend noodzakelijk. Zij willen de niet fraai geachte gevel van het zogenoemde 'Haakpand' (met winkels als BBC en de Lampenier, waarboven terraswoningen) uit beeld hebben. De gevel past totaal niet bij de sfeer van het plein die de architecten (Bob van Reeth uit Antwerpen, John Tuomey en Sheila O'Donnell uit Dublin (Ierland) en Vera Yanovshtchinsky uit Den Haag) nastreven.
Een aantal aanwezigen vroeg zich hardop af of de winkels in dit 'Haakpand' door deze ingreep geen klanten zouden kwijtraken.
Één en ander werd gisteravond duidelijk tijdens een door de gemeente georganiseerde informatie-avond in de Aula van de TU. Het werd met ruim honderd belangstellenden een goed bezocht, maar ook typisch 'Delfts' avondje. De architecten kregen namelijk te maken met diverse collega's uit de Prinsenstad die rijkelijk strooiden met gratis adviezen en ook nog zaten met een aantal prangende vragen.
"Dat paviljoen moet natuurlijk straks zowel een voorkant als een achterkant krijgen", zei iemand. Een ander zei het weer anders: "Je kunt natuurlijk een aantal condities scheppen waardoor het allemaal verbetert". Weer een ander adviseerde eens te gaan praten met de eigenaar van het bewuste 'Haakpand', om zo de niet bij het toekomstige plein passende gevel aan te passen.
De Vlaamse 'rijksbouwmeester' Van Reeth, tevens hoogleraar, maakte met enkele subtiele kwinkslagen duidelijk dat hij zeer ingenomen was met het meedenken van zijn vakgenoten.
"Het is voor het eerst dat ik zoveel professionele adviezen op deze avond krijg. Heren confraters dank u wel".
Op de vraag van de voorzitter van de Belangenvereniging Zuidpoort, of het plaatsen van het paviljoen niet veroorzaakt wat het juist probeert op te lossen, kwam een uiterst kort antwoord: 'neen'.
De Vlaming voegde er vervolgens aan toe dat het plein pas goed kan worden vormgegeven als de gevels die er omheen staan erbij passen.
"Daarom moeten wij dat getrapte gebouw als het ware verstoppen, door er een figuur voor te zetten. Ik denk dat probleem oplosbaar is". Hij zei nog helemaal geen afgerond architectonisch plan voor het paviljoen te hebben. Maar de rijksbouwmeester liet zich wel ontvallen dat te denken valt aan een grand-café, met aan beide zijden terrassen. Daarmee wordt de zijde van de winkels (tussen het paviljoen en het Haak-pand zit twaalf meter) volgens hem straks commercieel minstens zo interessant als de rest van het plein.

Onzekerheden
Aan de uiteindelijke realisering van diverse onderdelen kleven nog altijd onzekerheden. Met diverse partijen wordt gesproken over de aanpassing van gebouwen. Het gaat om de V & D, het Hoogovens Pensioenfonds (eigenaar van het C-1000-pand, waarin de bibliotheek zou moeten komen) en de eigenaar van het 'Haakpand'. Maar bovendien is nog steeds niet duidelijk of het bioscoopcomplex inderdaad aan het cultuurplein zal komen. Ook met deze betrokkene zijn de gemeente en projectontwikkelaar MAB in gesprek. Gisteravond bleken enkele aanwezigen grote vraagtekens te plaatsen bij de mogelijke vestiging in het Zuidpoortgebied van een disco. Architect John Tuomey ging niet in op de vraag uit de zaal of een discotheek geen conflict zou betekenen met zijn idee'n over het intieme karakter van de 'urban room' die het cultuurplein zou moeten worden. De Belangenvereniging Zuidpoort kondigde na afloop van de bijeenkomst aan dat zij met een onderzoek komt naar de sociale veiligheid in Zuidpoort.

OK