Planontwikkeling Zuidpoort nu in beslissend stadium
(99-04-17 Delftsche Courant )


Delft - De moeizame planontwikkeling voor het Zuidpoortgebied lijkt in een beslissend stadium te zijn gekomen. Om die reden organiseert de ontwerpers-vereniging Delft Design in samenwerking met de gemeente
een openbare discussie-avond over de plannen voor het gebied. Deze vindt maandagavond 19 april plaats in het theatercafé van Theater de Veste. Inleidingen zijn er van verantwoordelijk wethouder R. Grashoff, architect
B. van Reeth uit Antwerpen (supervisor) en architecte V. Janovsctchinsky uit
Den Haag.
Na de pauze wordt onder leiding van T. Voets, voorzitter van Delft Design, een forumdiscussie gehouden.

Aangepast
Buiten de inleiders neemt hieraan ook een aantal deskundigen deel, zoals prof. ir. H. Bekkering (hoogleraar stedebouwkunde TU Delft), ir. S. van der Gaag (stedebouwkundige uit Rotterdam), ir. A. Hebjy (architect in Delft) en ir. J. Wegner (historicus Delft).

Na het vertrek van de stedebouwkundige prof. G. Daan, verantwoordelijk voor het Schetsplan Zuidpoort (openbare discussie februari 1998), heeft de Vlaamse architect Bob van Reeth in samenwerking met architecte Vera Yanovshtchinsky en de Ierse architecten John Tuomey en Sheila O'Donnell (Dublin) een aangepaste stedebouwkundige structuur neergelegd. Verdwenen zijn de zwaar bekritiseerde 'stadsmuur', de bovengrondse parkeergarage, de gebogen pleinwand en de nadrukkelijke as richting Oostpoort.

Stellingen
Delft Design: 'Gekomen zijn een symmetrisch 'winkelplein' en een klein driehoekig 'cultuurplein', waaromheen het theater, de bibliotheek en culturele voorzieningen zijn gegroepeerd. Onuitgewerkt in het nieuwe plan blijven echter de velden langs de Ezelsveldlaan (veld 9) en bij de St Sebastiaansbrug (veld 10), de eigenlijke entree van de stad uit het zuiden. C. Boekraad en T. Voets van Delft Design hebben een aantal pittige stellingen geponeerd, zodat de bezoekers zijn verzekerd van een geanimeerde avond. De twee stellen bijvoorbeeld dat de breedte en de hoogte van de Sebastiaansbrug een obstakel blijven vormen voor de integratie van de noordrand van de TU-wijk en de zuidelijke binnenstad. 'Het plan biedt geen aanknopingspunten om in te spelen op de aanstaande ontwikkelingen in de noordrand van de TU-wijk'. Met het plan wordt volgens Delft Design het historisch zwaartepunt van de binnenstad (Markt en omgeving) naar een kunstmatig en weinig bevattelijk 'winkelplein' verplaatst.
Ook wordt gesteld dat de maatvoering van de toegangen en doorgangen in het Zuidpoortplan zodanig zijn dat de sociale veiligheid van de bezoekers in het geding kan komen.

Bouwmassa
Voorts wordt ook iets opgemerkt over de bouwmassa in het gebied. 'Historisch gezien heeft de stad zich ontwikkeld door verkavelingen langs grachten, terwijl in dit plan gewerkt wordt met wezensvreemde negentiende eeuwse grootstedelijke bouwblokken'.

OK