Huizen Zuidpoort mogelijk behouden
(Delftsche Courant 10-05-99)


Delft - De omstreden professorenwoningen aan de Nieuwelaan en de portiers-woningen aan de Ezelsveldlaan blijven mogelijk behouden. Het college wil een studie laten uitvoeren naar de toekomst ervan. "Sloop is in onze visie niet perse noodzakelijk", aldus wethouder Grashoff (Groen Links, Stadsontwikkeling). "maar we gaan wel een consistente stedelijke visie ontwikkelen, waarbij we niet de waan van de dag voorop willen stellen". Zeker is wel dat op veld tien van Zuidpoort, de locatie van de woningen, geen toren komt, zoals in eerdere plannen.
Dit blijkt uit het 'Schetsplan Plus Delft Zuidpoort', de aangepaste versie van de plannen voor dit gebied. Het behoud van de woningen is iets waarop de Belangenvereniging Zuidpoort in het verleden heeft gehamerd en waarvoor Groen Links en de PvdA wel leken te voelen.
Het vorige college van burgemeester en wethouders - waarvan die partijen geen deel uitmaakten - wilde de panden slopen. Uit de plannen voor Zuidpoort van de Belgische stedebouwkundige Bob van Reeth blijkt dat het gebied nu is onderverdeeld in twee stukken.
Voor het centrale deel - dat wordt begrensd door de Zuidwal, de Kruisstraat en de Asvest - bestaan meer uitgewerkte plannen. Terwijl voor wat nu nog een parkeerplaats is aan de Ezelsveldlaan (veld negen), het parkeerdek Yperstraat en veld 10 (het gebied naast de Sebastiaansbrug aan de Nieuwelaan) nog geen knopen zijn doorgehakt. Hier staan slechts rooilijnen en bouwhoogten vast. De functies van de velden negen en tien zijn nog niet bekend. Het ligt volgens de wethouder niet voor de hand dat hier winkels komen. Wel wordt erover gedacht hier een nieuw gemeente kantoor te bouwen, alhoewel Delft zelf meer voelt voor de spoorzone. Daarnaast worden nog gesprekken gevoerd met onder meer Patrimoniums woningbouw over de verhuizing van de Marcushof naar dit gebied.
De afgelopen periode heeft het college van B en W met verschillende betrokkenen gesproken over de plannen, zoals met de Belangenvereniging Zuidpoort, Theater De Veste en de bewoners van panden die er al staan. Volgens Grashoff is daarbij gebleken dat deze partijen 'waardering' hebben voor de opzet van de plannen in hoofdlijnen. Daarom wordt aan de hoofdlijnen niets veranderd. Wel gaat het college nog eens kijken naar de sociale veiligheid in het gebied. Uit een onderzoek van de belangenvereniging zou blijken dat de breedte van de doorgangen naar de twee pleinen niet groot genoeg is.
Grashoff is het daarmee niet eens. Wel wil hij kijken naar de vormgeving en de precieze breedte.
Ook gaat de gemeente nog eens goed kijken naar het paviljoen dat Van Reeth op het centrale plein voor het zogenaamde Haakpand heeft getekend. De bewoners vrezen dat hun uitzicht wordt belemmerd. Grashoff laat doorschemeren niet op voorhand het paviljoen te willen schrappen omdat het daarvoor een te belangrijk onderdeel van de plannen is. De wethouder stelt ook nadrukkelijker naar het voorplein te willen kijken. Dit is de plaats waar trams, bussen en autoverkeer elkaar ontmoeten. Door sommige critici wordt het een 'verkeersriool' genoemd. "Hieraan is inderdaad te weinig aandacht besteed".
De Delftse gemeenteraad moet in mei een beslissing nemen over de plannen.

Stedebouwkundigen gaan overleggen

Delft - De stedebouwkundigen Bob van Reeth en Joan Busquets en de gemeente Delft bespreken na de zomer de toekomst van de Zuidwal. Deze verkeers-as verbindt de projecten van beide architecten, respectievelijk het spoorzonegebied en Zuidpoort.
Tijdens een bijeenkomst van vorige week over de spoorzone drongen verschillende mensen aan om beide grootschalige projecten niet los van elkaar te zien en overleg te voeren over de Zuidwal, die zowel in de visie van de Belg Van Reeth als Catalaan Busquets een grote rol moet spelen als verkeersader van Delft.
Volgens wethouder Grashoff volgt nu een bijeenkomst met de verschillende partijen om te praten over hoe de weg vorm te geven.