Belangenvereniging nog niet tevreden
(Delftsche Courant 19-05-99)


Delft - De Belangenvereniging Zuidpoort is nog niet tevreden over het schetsplan voor het gebied. Zo vindt de vereniging dat de wil om te komen tot een hoogwaardige entree naar de binnenstad niet wordt waargemaakt. "De stadswal van Gunnar Daan is nog niet geslecht", aldus de club. Daarbij wordt geduid op de massale muur gericht naar de zuidkant, die in eerdere schetsen viel te bespeuren en die op forse kritiek kon rekenen, onder meer in de gemeenteraad.
De Belangenvereniging presenteert de kritiek verpakt in stellingen, vanavond tijdens de discussie in de gemeentelijke commissie extern over de schetsen. De vereniging stelt ook dat de aandacht voor het fietsverkeer en openbaar vervoer 'onder de maat' is. Verder vreest de vereniging dat een discotheek in het gebied het geheel "afbreekt" en wil de club de woonboten en de bebouwing aan de Ezelsveldlaan behouden.

Reactie belangenvereniging:
Behouden bebouwing Ezelsveldlaan moet opgevat worden als behouden Dienstwoningen Ezelsveldlaan. Deze zijn door de provincie bij de gemeente voorgedragen als rijksmonument.

OK