Architecten kunnen verder met Zuidpoort

VVD WIL LUXERE PARKEERGARAGE
(Delftsche Courant 20-05-99)


Delft - De architectenbureau's van Bob van Reeth, John Tuomey & Sheila O'Donnell en Vera Jonovshchinky kunnen de plannen voor het Zuidpoortgebied verder gaan uitwerken. De commissie extern en duurzaamheid van de Delftse gemeenteraad heeft gisteravond in hoofdlijnen ingestemd met het Schetsplan-Plus voor het Zuidpoortgebied.
De commissie heeft echter nog geen besluit genomen over de ideeën van het college van B en W voor de zogenaamde velden 9 (bebouwing van het parkeerterrein aan de Ezelsveldlaan, 10 (ondermeer professorenwoningen Nieuwelaan) en 12 (appartementencomplex aan Ezelsveldlaan, achter brugwachterswoningen en arbeidsbureau).
Met uitzondering van de VVD steunde de commissie de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor zo'n 940 plekken in het gebied. De VVD-fractie vond het voorgestelde garagetype onvoldoende kwaliteit hebben. Liberaal M. Bouman bepleitte een veel luxere uitvoering met roltrappen en meer in- en uitgangen. Naar de smaak van de VVD'er hebben bezoekers straks voor kwaliteit wel wat meer geld over. Bovendien zou het nu voorgestelde tarief van 2,75 gulden per uur best hoger mogen worden. Bouman had om die reden best extra geld over voor de bouw van de garage.
Ook andere fracties pleitten bij de wethouder voor een wat luxere uitvoering van de garage. Deze partijen wilden echter niet zo ver gaan als de VVD, door tegen te stemmen. Volgens C. Heuvelman (Groen Links) moet extra aandacht besteed worden aan daglicht-toetreding en aan goede verlichting. "Dat mag van ons best wat kosten". Wat haar betreft zou de garage ook een in-en uitgang moeten krijgen in Theater De Veste. Wethouder R. Grashoff (Groen Links) zei dat hij in verband met financiële risico's wil vasthouden aan het voorstel. Toch liet hij doorschemeren toch wel wat extra's in de garage te willen. Grashoff waarschuwde de commissie dat Delft met het te hanteren uurtarief zal moeten concurreren met winkel-centra in de omgeving. De bezettingsgraad moet goed blijven. Voorzitter j. van Dalen van de Ondernemers Federatie Delft (OFD) had eerder op de avond gepleit voor een "vrouwvriendelijke garage"
. Van Dalen: "Dat is een hoogwaardige garage, goed verlicht, schoon, bewaakt en met duidelijke aanduidingsborden."
Architect Bob van Reeth uit Antwerpen voegde hier even later desgevraagd aan toe: "Die garage moet niet te krap qua hoogte worden en de ruimte moet in een lichte kleur worden geschilderd. En wat die verlichting betreft, daarbij moet men niet volstaan met het ophangen van gewone tl-balken."

Van Reeth werkt aan vorm paviljoen
VERVOLG VAN VOORPAGINA

Delft - De Antwerpse architect Bob van Reeth is nog steeds druk aan het studeren op de uiteindelijke vorm van een paviljoen op het toekomstige winkel-plein in het Zuidpoortgebied. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens de commissie extern en duurzaamheid.
Wethouder Grashoff (Groen Links) zei dat met het ontwerp nog wordt 'geknepen en gekneed'. "Maar het kan zeker geen fontein worden". Oorspronkelijk was het idee van Van Reeth dat dit pandje het zogenoemde Haakpand uit beeld zou houden. Dat standpunt is inmiddels - na heftige kritiek door bewoners en winkeliers van het Haakpand - bijgesteld. Van Reeth noemde dit onderdeel gisteravond 'een hele secure opgave'. "het is niet meer de bedoeling het Haakpand weg te stelen. Nee, het paviljoen zal de aandacht moeten trekken, met op de achtergrond het pand van Haak"
. Grashoff: "We gaan er vanuit dat we op die plek een bouwvolume nodig hebben. De kwaliteit van het plan staat voorop. Maar de hoogte, de breedte en het volume staan nog niet vast". Van Reeth grapte daarop: 'Een klein kapelleke zou al aardig zijn'.
Een opvallende rol had de directeur van de bibliotheek, A. Bouten, die een pleidooi hield voor het aanpassen van de aanbouw aan het nieuwe bibliotheek-gebouw in het huidige pand van C-1000. 'Wij verwachten straks 500.000 tot 600.000 bezoekers per jaar. Die toegankelijkheid moet beter. Nu ontbreekt vanaf het winkelplein een duidelijk zicht op het pand van de bibliotheek'.
Wethouder R. Grashoff stak niet onder stoelen of banken over deze uitlatingen zeer verrast te zijn. 'Dit verbaast mij hogelijk. U komt hier nu mee, terwijl we al zo lang bezig zijn'. Vervolgens maakte de wethouder duidelijk dat wat hem betreft niet kan worden getornd aan het C-1000-pand.
Tijdens de bijeenkomst werd voorts duidelijk dat Van Reeth een wat ander standpunt lijkt te hebben over de invulling van veld 10 (onder meer de professorenwoningen aan de Nieuwelaan) dan de wethouder. De laatste maakte duidelijk dat hij gaat praten met de initiatiefnemers over hun al lang bestaande plan om onder meer de woningen aan de Nieuwelaan te behouden en deels nieuwbouw toe te passen.
Op de vraag uit de commissie hierover merkte Van Reeth op dat hij zich 'kan voorstellen' dat op deze plek een u-vormig gebouw komt, dat uit één geheel bestaat. Overigens zal dit gebouw absoluut geen rond pand van vijftig meter hoog moeten worden, zoals de door de gemeente afgedankte professor Gunnar Daan eerder had voorgesteld.
Van Reeth: 'Ik kan me voorstellen dat daar een herkenbaar gebouw staat, zoiets als een klooster. In het overleg dat ik over enige tijd met Busquets heb zal dit zeker aan de orde komen'. Ook over de Sebastiaansbrug had de Antwerpse stedebouwkundige een mening: 'Op de lange termijn zul je iets aan die brug moeten doen. Dat is daar een onnatuurlijk iets. De brug ligt daar te hoog'.

OK