GROEN LICHT VOOR MILJOENEN-INJECTIE
(Delftsche Courant 04-06-99)


Mega-investering in Theater de Veste

Delft - Theater de Veste kan rekenen op een grote financiële impuls van in totaal 1,8 miljoen gulden. De commissie cultuur, kennis en economie heeft gisteren ingestemd met de plannen van wethouder A. Janssen (Stip, cultuur).
Bovendien zal de bouw van het cultuurplein in de Zuidpoort zorgen voor opnieuw een miljoenen-injectie in het drie jaar oude pand.
De goedgekeurde investering behelst noodzakelijke verbouwingen van 1,75 miljoen aan de binnenkant van het gebouw en een verhoging van de gemeentelijke subsidie voor het theater tot 1,4 miljoen gulden per jaar. Het theater kan de komende jaren rekenen op nog meer geld voor verbouwingen. Waarschijnlijk gaat het dan om enkele miljoenen voor het aanpassen van de entree, de laad- en losruimte en mogelijk een aanpassing van de kleine zaal. Het geld voor deze veranderingen komt uit het budget voor de Zuidpoort. De toestemming voor de uitgave van f 1,8 miljoen waren volgens Janssen door de verscherpte wetgeving nodig, ongeacht de bouwplannen in de Zuidpoort. Zo komt er nu een personeelsruimte en een keuken. Dit is een grote wens van theaterdirecteur H. van Bemmel, die verwacht met de keuken meer mogelijkheden te hebben om het theater commercieel te verhuren.

Afspraken
In nieuwe afspraken met de gemeente is vastgelegd om per jaar minimaal dertig keer de zaal commerciëel te verhuren, vijftig culturele verhuringen te verzorgen en minimaal 120 professionele voorstellingen te programmeren. Deze mix van activiteiten, gekoppeld aan de verhoogde jaarlijkse subsidie, moet het theater definitief uit de rode cijfers halen. De schulden uit 1997 en 1998 - in totaal 71.00 gulden - worden door de gemeente gecompenseerd. De financiŽle verantwoording is nog niet openbaar. Deze staat vermeld in de Zomernota, de begroting die in het weekend wordt gepresenteerd. Aan de goedkeuring van de verbouwingsplannen is gisteren een bijna twee uur durende discussie voorafgegaan.
Alle partijen, behalve de SP, voelen de noodzaak het theater te helpen, gezien de plek die De Veste heeft verworven in Delft.
W. van Leeuwen (CDA): "Dat schept verplichtingen".Collegepartijen Groen Links, PvdA, D66 en Stip zijn zonder voorbehoud akkoord gegaan. RPF/GPV/SGP en Stadsbelangen laten het oordeel afhangen van de financiering. "Het lijkt op de reparatie van een lekke band van een fiets met twee lekke banden", aldus A. Bonthuis. CDA en VVD zijn op hoofdlijnen akkoord gegaan, maar willen de mogelijkheid open laten om bij de discussie over de toekomstige bouwplannen ook de kleine zaal te betrekken. Ook de overige partijen hebben laten weten hier voor te voelen.

Frustratie
De kleine zaal heeft vanaf de bouw nooit goed gefunctioneerd, tot frustratie van alle partijen in de gemeenteraad. "Er is destijds iets niet goed gegaan. Zoveel is wel duidelijk, aldus VVD'er w. Steffen.
"We hebben eigenlijk geen keus. Als we niet investeren, gaat het theater failliet", aldus Van den Doel (RPF/GPV/SGP). Wethouder Janssen: "Ik heb de oorzaken niet kunnen terugvinden". Ook gisteren is niet duidelijk geworden waar de fout heeft gelegen, ondanks enkele felle discussies tussen Stadsbelangen en de PvdA over de maatregelen in de vorige collegeperiode.De partijen hebben deze 'schuldvraag' over de financiŽle problemen bij het theater voorlopig laten rusten. Met de verbouwing van 1,75 miljoen gulden en de miljoenenkostende aanpassingen bij de bouw van de Zuidpoort hopen ze dat de problemen voorgoed voorbij zijn.

OK