FORSE TOENAME AUTOMOBILITEIT NIET MEEGEWOGEN

Ondernemers: 600 parkeerplaatsen tekort

(Delftsche Courant 21-6-99)

Door Hans Verhagen

Delft - In de Delftse binnenstad moeten de komende vijf jaar zeshonderd parkeerplaatsen extra voor bezoekers komen. Delft hanteert met betrekking tot de automobiliteit tien jaar oude cijfers. Op grond van de huidige gegevens zou de gemeente in plaats van de gehanteerde 1200 parkeerplaatsen moeten uitkomen op 1800 autoplekken voor bezoekers van de stad.
Dit vindt de Ondernemers Federatie Delft (OFD). Bijna alle beoogde extra parkeerplekken zouden ondergronds moeten worden gerealiseerd, vindt OFD-voorzitter J. van Dalen. "Grond is in onze stad nu eenmaal schaars, dan moet je dus proberen er dubbel gebruik van te maken". Naast het ondergronds parkeren wil Van Dalen ook dat het gemeentebestuur op een vijftal plekken in de stad -dicht bij winkelconcentraties- op straat steeds zo'n tien parkeerplaatsen creëert voor kort parkeerders.
Morgenavond zal dit standpunt naar voren gebracht worden op het eerste binnenstadsforum dat wordt gehouden in het pand van de Kamer van Koophandel aan de Phoenixstraat (aanvang 20.00 uur).
OFD-voorzitter Van Dalen vindt dat het Delftse college van B en W weliswaar goed op weg is met de plannen voor het verbeteren van de binnenstad. Toch is hij het absoluut niet eens met het idee van verantwoordelijk wethouder R. Grashoff (Groen Links, duurzaamheid) om geen extra parkeerplaatsen voor de bezoekers aan de stad te maken. "B en W willen de binnenstad extra aantrekkelijk maken voor bezoekers. Dan heb je echter wel rekening te houden met de automobiliteit. Die is in tien jaar tijd nu eenmaal fors toegenomen. Daarnaast willen we als winkelstad toch ook graag de bewoners van Vinexwijken als Ypenburg en Delfgauw trekken. Daar zul je dan wel rekening mee moeten houden".
Van Dalen zegt dat tweederde tot drievierde van de omzet van de detailhandel nog steeds afkomstig is van mensen die per auto komen. "Dat is een realiteit waar men niet omheen kan. Als je de auto uit de stad wilt weren, haal je de omzet uit je stad. Het is uitermate onverstandig om de door het college beoogde één op één verhouding toe te passen. Dat wil zeggen: voor iedere ondergronds gerealiseerde parkeerplek moet een parkeerplek op straat verdwijnen. Wil je als stad groeien dan zul je die auto aan de randen van je stad kwijt moeten kunnen. Maar je moet wel een flink aantal extra parkeer-plaatsen maken".
Van Dalen vindt het niet verstandig als de gemeente zou menen dat hiermee wel kan worden gewacht tot de spoortunnel is aangelegd, want dan kan een groot aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
"Daar moet je niet op wachten. Je moet als stad zorgen dat je al lang en breed klaar bent". Daarnaast vindt Van Dalen dat op vier of vijf plekken in de stad plaatsen worden ingericht voor steeds een tiental auto's, voor mensen die even snel een boodschap willen doen. "Daar is absoluut behoefte aan. Mensen die kort in de binnenstad moeten zijn, haken af als ze eerst een parkeergarage in moeten en vervolgens nog eens 250 meter moeten lopen. Die mensen zijn veelal bereid extra te betalen voor dergelijke plaatsen"
. Van Dalen denkt voorts dat het verstandig is om in ieder geval - tijdens de realisering van het Zuidpoortgebied - voorlopig de 84 parkeerplaatsen te handhaven aan de Gasthuisplaats. "Wij zijn schoorvoetend akkoord gegaan met het gegeven dat de Zuidpoortgarage honderd parkeerplaatsen minder zou krijgen. Die plaatsen worden uiteraard gecompenseerd. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Zuidpoortgarage in de loop der tijd steeds verder van het centrum af is komen te liggen. Dat kon niet anders, maar het kan toch een probleem geven".

-------------------------

Checklist
Van Dalen vindt het altijd verstandig om in dit verband ook onafhankelijke criteria te raadplegen. Om die reden heeft hij de Checklist, Bereikbaarheid winkelcentra '99 van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) erbij gehaald. Hieruit blijkt dat Delft op grond van de huidige situatie zeer slecht scoort met parkeren. Op basis van diverse gehanteerde criteria komt de stad nu uit op de score 9,0. Dat getal blijkt zelfs onder de helft van het gemiddelde van andere middelgrote hoofdwinkelgebieden in Nederland, dat ligt op 18,4 tot 19,0. Voor een stad als Delft mag volgens deze checklist de loopafstand tussen parkeerplaats en winkelplaats niet meer dan 250 meter bedragen. Overigens scoort de 'fietsstad' Delft als zodanig ook niet geweldig. Delft zit bij het gemiddelde. Dit valt Van Dalen behoorlijk tegen. "Ook daar zal echt wat aan moeten gebeuren". 'In Delft zit een goudmijn, maar die moet wel worden geexploiteerd'. OFD-voorzitter J. Van Dalen is optimistisch over de mogelijkheden van Delft. Van Dalen pleit voor de bouw van twee extra ondergrondse parkeerkelders. 'Daar pluk je later de vruchten van'.

OK