Delfts plan :

Automobilist en gemeente betalen fietsenstalling
(Delftsche Courant 12-7-99)


Delft - De gemeente Delft hoopt over een aantal jaren weer tot de beste fietsstad van Nederland te worden gekozen. Die positie heeft de stad ooit gehad, maar in de loop der jaren is het snel bergafwaarts gegaan met het fietsimago van de Prinsenstad.
Wethouder R. Grashoff (Groen-Links, duurzaamheid) gaat hieraan de komende jaren wat doen. Hij lanceerde op een persconferentie het ambitieuze Fietsactieplan. Hierin staat dat Delft de komende jaren tien fietsroutes gaat aanpakken. Hiervoor wordt ruim 6,2 miljoen uitgetrokken.

Nooit af
" Delft heeft last gehad van de wet van de remmende voorsprong", zei hij bij de presentatie. Volgens Grashoff is er de afgelopen acht jaar niet veel gebeurd om Delft als stad waar het goed toeven is voor fietsers, op peil te houden. "Er is de afgelopen jaren niet veel ge´nvesteerd. Men ging er ten onrechte vanuit dat het af was. Of we weer de beste fietsstad worden, weet ik niet. Met dit plan doen we er in ieder geval een behoorlijke gooi naar". Grashoff zegt dat een van de doelstellingen is dat er in Delft meer wordt gefietst. De bedoeling is ook dat er zo'n duizend extra fietsparkeerplaatsen in de binnenstad komen.
Het streven is voorts om twee bewaakte fietsstallingen - in Zuidpoort onder de grond en één op de Markt, boven de grond - aan te leggen.

Opmerkelijk hierbij is dat het college de bedoeling heeft dat mensen gratis hun rijwiel in een bewaakte stalling kunnen neerzetten.
"We denken eraan om hiervoor een stichting als Biesieklette de exploitatie te laten doen. Dit zou moeten worden betaald uit het parkeerfonds". Dat betekent dat de gemeente en de automobilisten extra gaan betalen voor dit soort fietsstallingen. Ik vindt dat dit thuishoort bij het parkeerfonds", aldus Grashoff.
Uitgangspunt bij het Fietsactieplan is de zogenaamde ketenbenadering. Dit houdt in dat de activiteiten bij de start van een fietsrit (veelal het woonadres), de fietsroute en de activiteiten bij de aankomst op de bestemming een rol spelen in de stimulerings-aanpak van het fietsgebruik in Delft. Grashoff: "Doel van het plan is onder meer het bevorderen van de fiets als alternatief voor de auto en het verbeteren van de fiets-veiligheid van fietsers en bromfietsers en het terugbrengen van het aantal (brom) fietsongevallen. Dat moet worden bereikt door infrastructurele maatregelen".
In het plan zijn voorstellen gedaan voor de verbetering van stallingsvoorzieningen en uiteraard het verhogen van de kwaliteit van het fiets-routenetwerk.
In de woongebieden met weinig inpandige stallingsmogelijkheden wordt voorgesteld buurtstallingen te realiseren en zogenoemde 'fietstrommels' te plaatsen. De realisering van deze voorzieningen gaat deel uitmaken van wijkgericht werken. Dit betekent dat bewoners uit de wijk bepalen waar de stallingen komen. Ook bij de twee stations in Delft komen extra parkeerplaatsen. In de binnenstad komen naast de twee bewaakte stallingen ook zogenoemde opvangstallingen aan de rand van het winkel-gebied en een aantal kleinere 'clusters' verspreid over het gehele winkelgebied.

Alternatief
Bij de tien fietsroutes die gaan worden aangepakt is het streven om zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden te maken. Op een aantal routes is dit op korte termijn niet mogelijk, als gevolg van ontwikkelingen en lopende projecten. Voor die gebieden is een alternatieve route gekozen voor de uitvoering op korte termijn (vóór 2002). De uitwerking van de routes in het fietsactieplan hangt sterk samen met maatregelen als bijvoorbeeld de inrichting van 30 kilometer-gebieden, een autoluwe binnenstad, Regionaal Verkeers- en Vervoersplan en onderhoudswerkzaamheden (riolering, kabels en leidingen, bestratingswerkzaamheden enz.).
Inwoners kunnen op het plan, dat vanaf 12 juli ter inzage ligt reageren. Op 14 en 28 september vergadert de commissie duurzaamheid over het plan.

OK