Spoedig besluit over nieuwbouw van Marcushof
(Delftsche Courant 21-8-97)Delft - De directie van de PCVB en de gemeente voeren gesprekken over nieuwbouw van het verzorgingscentrum de Marcushof op het zogenoemde veld negen in het Zuidpoortgebied.
Met de bouw zou als alles volgens plan verloopt volgend jaar al kunnen worden begonnen. Het complex zou dan verrijzen aan de Ezelsveldlaan.
Volgens Jan Scheffers, voorzitter van de raad van toezicht van de PCVB (Protestant Christelijke Stichting voor Verzorging van Bejaarden) verlopen de besprekingen voorspoedig en 'heeft dit nieuwe college een enthousiaste opstelling'.
De Marcushof, 123 bewoners, 79 zelfstandige ouderenwoningen, is dringend toe aan vernieuwing. Het gebouw aan de Roland Holstlaan is dertig jaar oud en kan met name niet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de opvang van dementerende bewoners.

Spreiding
Bovendien zou met de verhuizing worden bevorderd dat er weer bejaardenhuisvesting in de binnenstad komt en dus meer spreiding wordt gerealiseerd. Immers Huize Sint Christoffel zal op den duur uit de binnenstad verdwijnen.
Met de nieuwbouw is in totaal een bedrag van vier miljoen gulden gemoeid. Er moeten zestig zogenoemde zorgunits (ten behoeve van dementerende bejaarden) komen en 95 zogenoemde levensloopbestendige drie-kamerwoningen. Dit betreft zowel betaalbare huurwoningen als koopwoningen in de eenvoudige en duurdere sector.
Zou nieuwbouw in het Zuidpoortgebied rond komen, dan volgt een forse financiele steun van de provincie.
Enige jaren geleden had de toenmalige PCVB het oog al laten vallen op het Zuidpoortgebied, op veld tien.

Meer en meer
In de toenmalige plannen van de gemeente was geen rekening gehouden met bejaardencomplexen.
Directeur S. de Jong: "Er komen meer en meer aanvragen op ons af. Niet alleen uit Delft, maar uit de hele regio. Daar willen we graag aan voldoen, maar dan moeten we een geschikt onderkomen kunnen aanbieden. Het Zuidpoortgebied is een prachtige locatie".
De Marcushof wil eens temeer nieuwbouw verwezenlijken, omdat sinds enige jaren hard wordt gewerkt aan een speciale opvang van demente ouderen. Deze opvang blijkt succesvol te zijn en begint ook elders in het land positieve reacties op te leveren. Opzet is de bejaarden zo individueel mogelijk te begeleiden en hen via gerichte programma's zo veel mogelijk bij het gewone dagelijkse leven betrokken te houden.
Wat er later met het oude gebouw van de Marcushof gaat gebeuren als eenmaal de nieuwbouw is betrokken, is nog onbekend.

OK