Delft krijgt 18,4 miljoen van provincie voor vernieuwing stad
(Delftsche Courant 20-10-99)


Den Haag/Delft - De gemeente Delft krijgt de komende vijf jaar in totaal 18,4 miljoen gulden van de provincie Zuid-Holland voor vernieuwing van de bestaande stad. Dat is het hoogste bedrag dat de provincie op dit gebied weggeeft.
Delft krijgt zoveel (meer dan enige andere middelgrote gemeente in Zuid-Holland) omdat de stad de beste vernieuwingsplannen had opgesteld. Dat heeft gedeputeerde M. Vissers (Groen Links, ruimtelijke ordening) gisteren bekend gemaakt.
Fantastisch, meent de woordvoerder van de gemeente Delft. Hij benadrukt wel dat het gaat om een voorlopige toekenning. De stukken liggen nog ter visie. De gemeenteraad spreekt zich op 23 december over de concept-plannen uit en in januari wordt het pakket definitief ingediend bij Gedeputeerde Staten.
Het 'werkdocument' heet Delfts Ontwikkelingsprogramma (DOP) en geeft aan welke plannen over de periode 2000 en 2004 in Delft worden ontwikkeld. Het accent ligt op economie, wonen, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. Bovendien wil Delft kijken naar een aantal gebieden die speciale aandacht nodig hebben zoals de spoorzone, de binnenstad en de Zuidpoort, het TU-terrein en de Schie-oevers.
Daarnaast is er aandacht voor de woonwijken. De plannen zijn opgesteld in samenwerking met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, de Kamer van Koophandel, de Woonkoepel en de Technische Universiteit Delft. Delftenaren kunnen nog tot 29 oktober de plannen bekijken en hun reactie geven.

OK