Meer invloed burger op EZH-geld
(Delftsche Courant 9-11-99)

BESTEDING MILJOENEN

Delft- De bevolking van Delft krijgt nog meer invloed op de besteding van de 115 miljoen gulden die de gemeente ontvangt na de verkoop van de aandelen in het Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH).
In december kunnen de inwoners van de stad met voorstellen komen voor de besteding van de miljoenen. Leden van het college van B en W gaan dan ook minstens drie of vier keer de wijken in om met de Delftenaren te praten over hun ideeen.
Het college gaat daarna de aangedragen projecten beoordelen. Ze moeten namelijk binnen het budget passen, binnen afzienbare tijd te realiseren, iets betekenen voor zoveel mogelijk Delftenaren en niet haaks staan op het beleid van het college.
Bovendien wordt er ook op gelet dat de plannen die worden aangedragen nieuw zijn en dus niet al worden voorbereid.
Als de ideeen op een rijtje staan, maakt het college een schifting en legt vervolgens die keuze voor aan de gemeenteraad.


Projecten

Het college heeft inmiddels ook al een aantal projecten op een rijtje gezet waaraan ze het geld wil uitgeven:
(Één van deze projecten)
- ondergronds parkeren in Zuidpoort;

OK