Onafhankelijk onderzoek naar parkeren
(Delftsche Courant 20-12-99)


GRASHOFF EENS MET WENS BEDRIJFSLEVEN

Door Hans Verhagen
Delft - De kamer van Koophandel en de Ondernemers Federatie Delft willen dat het college een onafhankelijk onderzoek laat houden naar de toekomstige parkeerbehoefte in de hele Delftse binnenstad.
De organisities willen dat de 'parkeerbalans' voor de Delftse binnenstad voor alle gebruikers wordt vastgesteld. "Het gaat erom dat we zo goed mogelijk in kaart krijgen hoe groot die parkeerbehoefte is. Dan kunnen ook de mogelijkheden van dubbelgebruik (overdag/'s avonds) van parkeerplaatsen goed worden berekend", zegt voorzitter J. van Dalen van de Ondernemers Federatie Delft (OFD).
Volgens zowel de OFD als de Kamer van Koophandel is een dergelijk onderzoek van essentiëel belang, omdat de gemeente verouderde cijfers hanteert.
" Als die basis niet goed is kan dat funest zijn voor de toekomst van de Delftse binnenstad", zegt E. van der List, bestuurslid van de OFD. R. Kroeders van de Kamer van Koophandel beaamt dit.

Acht jaar terug
"De gemeente zegt dat Delft genoeg heeft aan 1580 betaalde parkeerplaatsen. Maar de basis daarvoor ligt acht jaar terug. Toen zat de maatschappij anders in elkaar. Kooppatronen van mensen, de bevolkingssamenstelling, dat is allemaal veranderd. Mensen beschikken weliswaar over veel meer geld, en zijn daardoor wellicht wel bereid om meer te betalen voor parkeren, maar dan moet je die plaatsen wel hebben", meent Kroeders.
"Wij zijn er als Kamer van Koophandel voor bevreesd dat het door de gemeente gehanteerde aantal noodzakelijke parkeerplaatsen bij lange na niet genoeg zal zijn. De verdeling is heel scheef. Je moet als gemeente bereid zijn mee te groeien met de maatschappelijke ontwikkelingen. Je zult het mogelijk moeten maken dat je in de toekomst meer parkeervoorzieningen kunt maken. Ook al is daar een keer een eind aan. Dat begrijpen wij ook wel".
Kroeders is het roerend eens met de onlangs door OFD-voorzitter in de Delftsche Courant gemaakte stelling dat Delft 600 parkeerplekken tekort gaat komen: "Voor iedereen is het verstandig om dat te laten onderzoeken door een onafhankelijk deskundig instituut". Van Dalen zegt dat op basis van landelijk gehanteerde cijfers alleen al voor de huidige 40.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak, nu al tenminste 1600 parkeerplekken nodig zoude zijn.
"Als je bedenkt dat hier straks in Zuidpoort 10.000 vierkante meter opppervlak bijkomt, zou je moeten groeien naar 2000 bezoekersparkeerplaatsen".
Van der List voegt er aan toe: "Maar dan hebben we het nog niet eens over de bezoekers van culturele instellingen, hotels en cafes en restaurants. Delftse cafes en restaurants beschikken in totaal over zo'n 12.000 vierkante meter. Als je rekent op twaalf parkeer-plaatsen per honderd vierkante meter, kom je uit op 1440 plaatsen".
Wethouder R. Grashoff (Groen Links, duurzaamheid) heeft vrijdag in een gesprek met de ondernemers-organisaties toegezegd dat hij begin volgend jaar een onafhankelijk bureau zal laten kijken naar alle aspecten rond de toekomstige behoefte aan parkeerplaatsen voor bezoekers aan de Delftse binnenstad.

OK