Ledenvergadering Zuidpoort-vereniging
(Delftsche Courant 21-12-99)


Delft - De Belangenvereniging Zuidpoort houdt vanavond een openbare ledenvergadering over de plannen voor het Zuidpoortgebied in Delft.
Het thema is 'De zuidpoort, entree van de binnenstad'.
Op deze avond wordt onder meer het resultaat van twee onderzoeken gepresenteerd die het bestuur heeft laten verrichten. Er is onderzoek verricht naar de sociale veiligheid van het nieuwe plan. Dat laat zien dat de toegang van de Zuidpoort van buiten de binnenstad met het nieuwe plan niet gunstig is.
Verder is onderzoek verricht naar de herkomst van automobilisten die in Zuidpoort parkeren. Daarbij zijn mogelijkheden verkend van soorten openbaar vervoer als alternatief voor de automobilist. De bijeenkomst in buurthuis De Molshoop aan de Molslaan 139 begint om 20.00 uur.

OK