Zuidpoort blijft haalbaar
(Delftsche Post 17-05-00)


Gemeente en MAB ronden besprekingen af


DELFT - De gemeente en projectontwikkelaar MAB hebben besprekingen afgerond over aanpassingen van de realiseringsovereenkomst voor Zuidpoort. Een eerste overeenkomst hierover werd gesloten in 1998. Aanpassing daarvan was echter noodzakelijk omdat er in de tussenliggende periode nogal wat is gewijzigd. Gebleken is dat het project nog steeds haalbaar is, al valt het duurder uit. De voortgang van het Zuidpoort-project wordt vanavond besproken in de raadscommissie Duurzaamheid.

"Een belangrijk moment" vindt wethouder Rik Grashoff. En dat mag ook wel weer na een jaar radiostilte. Het lijkt of de zaak een tijd stil heeft gelegen, maar dit zijn juist periodes waarin achter de schermen veel gebeurt. In 1998 was er een schetsplan. Er is toen een overeenkomst gesloten met de MAB. Maar die was gebaseerd op het plan van Gunnar Daan. In mei 1999 was er een nieuw plan, een nieuwe architect en waren er drastische veranderingen opgetreden. Maar er lag nog een verouderde overeenkomst met de MAB. Nu zijn we eruit. Het nieuwe contract is bijna af. Het moet nog juridisch worden uitgewerkt, maar het kan al wel naar de gemeenteraad."

Parkeren
Één van de belangrijkste wijzingen is het invoeren van het ondergronds parkeren. De aanleg van een ondergrondse garage is duurder, mede doordat er extra kosten zijn voor bodemsanering. De meerkosten voor het ondergronds parkeren kunnen worden betaald uit het Parkeerfonds. De tarieven daarvan zullen zich ontwikkelen van f2.75 in 2001 tot f6.30 in 2030. Verder zal V&D geen gebruik maken van de mogelijkheid het pand aan de zuidzijde uit te breiden. Wel zal aan de noordzijde een uitbreiding worden gerealiseerd en wordt er gedacht aan herontwikkeling van het winkelfront aan de Bastiaanpoort. De strook die hierdoor vrijkomt wordt toegevoegd aan het bouwblok op het zogeheten Veld 7 nabij V&D. In dit deel van Zuidpoort wordt een strook langs de Kruisstraat benut voor het inpandig laden en lossen van de daar geplande nieuwe C-1000.
Een andere verandering is het schrappen van de geplande woningen boven de bioscoop. Ook wordt tussen de geplande parkeergarage en het Hoogovenspand een grotere afstand aangehouden, waardoor er tijdens de bouw voldoende ruimte blijft voor onder andere de bevoorrading van de (huidige) C-1000. De architecten verwerken deze wijzigingen in het ontwerp.
Haalbaar
Uit besprekingen met MAB is gebleken dat de plannen voor Zuidpoort haalbaar zijn, al vallen de kosten hoger uit dan voorzien. "Ten tijde van Daan gingen we uit van een negatief saldo van 10 miljoen", aldus wethouder Grashoff. "Nu komen we uit op ongeveer 20 miljoen. Niet erg? Wij vinden van niet. Het plan is van belang voor de stad en kwalitatief goed. Er is een reserve voor Zuidpoort. En van het EZH-geld voor parkeren gaat 2 miljoen naar de garage in Zuidpoort. We zijn nog lang niet zover dat we de laatste cent moeten omdraaien.

OK