Kritiek op parkeerpalazzo Zuidpoort
Glazen kathedraal voor de heilige koe
(DC 18-6-96)

Delft -
De Zuidpoort wordt de hoofdingang voor het winkelende publiek in Delft.
Daarom moet het gebied worden begrensd door een stadsmuur en voorzien van ruime parkeergelegenheid. De stadsmuur zal worden gevormd door een reeks woningen aan de Zuidwal. In een vijf verdiepingen tellend parkeerpalazzo kan het winkelende publiek de auto kwijt.

Dat is globaal de opvatting van professor ir. G. Daan, de ontwerper van het Schetsplan Zuidpoort dat gisteravond in een overvolle zaal van het Techniek Museum werd besproken. Ruim honderd belangstellenden kregen ruim de gelegenheid om hun mening te geven over het door MAB ontwikkelde plan.
Behalve prof. Daan zaten ook wethouder B. Boelens (VVD, stadsontwikkeling), D. Hendricks van Kolpron Consultants, ir. E. Karthaus van Delft Design en drs.ir. M. van Middelkoop van MAB klaar aan de forumtafel om op de vragen en opmerkingen te reageren.
Onderwerp van gesprek was onder meer de grote bovengrondse parkeergarage die pal voor het pand van V&D zou gaan verrijzen. Het gebouw krijgt volgens het Schetsplan een statige klassieke uitstraling door zijn kopergroene dak, hoogwaardige metselwerk en museumvitrines. Prof. Daan vindt dat het parkeerpaleis niet zo goedkoop mogelijk mag worden gebouwd, maar architectonische kwaliteit moet uitstralen. Voor vele omwonenden is de garage een doorn in het oog. 'lk zet mijn vraagtekens bij de kwaliteit van het wonen tegenover deze kathedraal van glas', sprak een van de aanwezigen. 'De garage moet niet worden opgevat als een negatief element in het plan', haastte prof. Daan zich te zeggen,'hij is juist perfect gepositioneerd'. Hoongelach klonk op vanuit de zaal. Waarom bouwen wij toch een kathedraal voor de heilige koe?, vroeg Jeannine Santan zich hardop af, 'welke filosofie zit hierachter?'.

Doos
Ook ir. Karthaus, die als onafhankelijk architect is aangeschoven aan de forumtafel, is niet onverdeeld enthousiast over de uitgebreide parkeervoorzieningen in het plan, bleek gisteravond. 'Als je dadelijk de Kruisstraat in gaat, kom je eerst langs een parkeergarage met een C1000, vervolgens passeer je de blinde doos van V&D en dan volgt nog eens een parkeerterrein. Zo wordt de Kruisstraat een soort dienstenstraatje'.
Voorzitter Jopie van Koppen van de Ondernemers Federatie Delft nam het op voor de winkeliers in het noorden: voor mensen die willen winkelen in het noordelijke deel van de binnenstad is een parkeerplaats in het Zuidpoort-gebied veel te ver weg, vindt zij. Daardoor komt de binnenstad in de problemen. De Delftse architect Cees Reijers wees het forum op de, in zijn ogen belabberde, situatie van het openbaar vervoer in het Schetsplan. De bussen zijn nog verder weg. 'Dat is buitengewoon schijnheilig. Het is net zoiets als reclame maken voor veilig vrijen en dan bij de disco de condoomautomaat weghalen'.

Als Delft niet snel iets doet aan de kwantiteit en de kwaliteit van de winkels in de binnenstad, verliest de stad binnenkort misschien wel twaalf procent van de omzet. Slechts 69 procent van de Delftenaren koopt zijn ënon-foodí in Delft, aldus forumlid Hendricks tijdens de bijeenkomst in het Techniek Museum. Hij heeft een onderzoek geleid naar de winkelfunctie van Delft en waarschuwt de aanwezigen voor íverzwakkingí.
Hendricks pleit voor een betere ruimtelijke structuur van het winkelgebied door schaalvergroting. Bovendien moeten meer landelijk bekende winkels worden binnengehaald. In plaats van de afgesproken 9.000 vierkante meter, moet zoín 14.000 vierkante meter winkeloppervlak gerealiseerd worden, vindt de onderzoeker.
'Wij zijn geschrokken toen we het plan onder ogen kregen', is de reactie van Van Koppen van de Ondernemers Federatie. 'We willen ons houden aan de 9.000 vierkante meter die eerder is afgesproken, want het Zuidpoortgebied heeft voor ons alleen waarde, wanneer het completeert. In het nieuwe plan vormt het geen versterking, maar een bedreiging'. Juist het kleinschalige karakter van de Delftse winkels heeft volgens Van Koppen een grote aantrekkingskracht op het publiek. Van Middelkoop van MAB vindt dat het historische centrum de binnenstad extra aantrekkingskracht geeft. Hij streeft ernaar om V&D te verplaatsen naar het Vesteplein, zodat de huidige V&D-locatie een sfeervolle wandelroute kan gaan vormen in de richting van de Beestenmarkt. Concrete afspraken met het Vendex-concern zijn er nog niet. 'Maar het gaat om de circulatie van winkelend publiek', reageert Karthaus, 'en die is onvoldoende binnen dit plan. Je moet niet eerst aan V&D gaan trekken. De Pijnenpoort vormt de doorgang naar het noorden. Dat zou in het hele plan een aparte opgave moeten zijn'.
De gevoelens van professor Daan zijn gemengd, zo vertelt hij de aanwezigen als het eind van de bijeenkomst nadert. Hij geeft toe dingen te hebben laten vallen: Het ideale toekomstbeeld voor Delft had hij beter voor ogen moeten houden. Ook hadden de ontwerpers zich flexibeler kunnen opstellen, door niet in detail te treden over het aantal parkeerplaatsen en het winkeloppervlak.

OK