<

Bewoners en winkeliers willen een beter Zuidpoort-gebied
(SK 5-12-96)

Voorkomen
Een aantal bewoners en winkeliers wil zich inzetten voor een beter leefklimaat in de zuidelijke binnenstad van Delft: rondom winkelgebied In de Veste en Theater de Veste. Onlangs verscheen een rapport over dat gebied. Hieruit blijkt dat sommige plekken een gevoel van onveiligheid bij mensen oproepen. Bewoners en ondernemers zijn nu met die informatie aan de slag gegaan. Zo is alle winkeliers gevraagd hun etalage of winkelverlichting tot elf uur 's avonds te laten branden.

Ondernemersvereniging In de Veste is blij met het rapport ëSociale veiligheid zuidelijke binnenstad van Delftí. ìEr staat in wat er verbeterd zou kunnen worden. Veel mensen klagen bijvoorbeeld over het gebrek aan straatverlichting bij de bibliotheek aan de Kruisstraat. Als vereniging hebben we winkeliers geadviseerd om de winkel- en etalageverlichting tot elf uur ës avonds te laten brandenî, zegt voorzitter Wil Rolsma.
Ook HEMA-filiaalmanager Johan Ter Schiphorst vindt het rapport 'een goed initiatief'. ìZowel bewoners als winkeliers hebben belang bij een goed leefklimaat. Met meer verlichting en activiteiten voorkom je dat het hier 's avonds een getto wordt.î De HEMA zou een blinde gevel willen voorzien van ramen. ìWe hebben nog geen vergunningen aangevraagd, het is nog maar een idee. In plaats van een muur zien voorbijgangers dan de verlichte ramen van het HEMA-restaurant.î

Meer verlichting
Het rapport is een initiatief van buurthuis De Molshoop, Bewonersvereniging Binnenstad Zuid en Belangenvereniging Zuidpoort. De gemeentelijke dienst Welzijn, Onderwijs, Cultuur gaf subsidie voor het rapport. ìMedewerkers van het buurthuis constateerden dat sommige bezoekers 's avonds niet meer kwamen omdat ze zich niet prettig voelden in de buurtí, zegt buurtwerker Niek van Eijl. In het rapport wordt die constatering beaamd. Veel lijkt echter te kunnen worden opgelost met meer verlichting, het afsluiten van nissen en een beter onderhoud van het groen. Zo constateert de rapporteur bijvoorbeeld dat het gebied onder het parkeerdek aan de Yperstraat te donker is. Ook de speelgelegenheid is ís avonds te donker. Dat geldt eveneens voor de toegang tot het buurthuis en het Congregatiehof (Brabantse Turfmarkt). De Belangenvereniging Zuidpoort hoopt dat gemeente en politieke partijen met de inhoud van het rapport aan de slag gaan. Tom Boon. 'Er staan zaken beschreven waaraan je snel iets kunt doen. Voor dit rapport is zowel overdag als ës avonds door de buurt gelopen. Maar een uitgebreider onderzoek blijft nodig.î

Veilig voelen
In navolging van andere stadsdelen heeft de binnenstad nu in elk geval ook een wijkcoördinator gekregen. Een wijkcoördinator is het gezicht van de gemeente in een wijk en tevens de spreekbuis van de wijk richting gemeente. De wijkcoördinator heeft regelmatig overleg met bewoners, de wijkagent en instellingen uit de buurt. ìIn december komen we voor de eerste keer bij elkaarî, zegt buurtwerker Van Eijl. ìZelf heb ik goede ervaringen met wijkoverleg. Samen bekijk je of en hoe knelpunten kunnen worden opgelost.î

Uitbreiding
Veel winkeliers en bewoners houden de ontwikkeling van plannen voor de uitbreiding van het Zuidpoort-gebied nauwlettend in de gaten. ìAls wordt gekozen voor de invulling van veel winkels met woningen wordt ons probleem alleen maar groterí, verwacht Tom Boon. ìMensen moeten kunnen zien en gezien worden om zich veilig te voelen op straat. In een winkelgebied is het ís avonds echter te stil.î

OK