Hotel Bergotte versterkt uitstraling Theaterplein
(DC 6-12-96)

Delft -
De Belangenvereniging Zuidpoortgebied heeft een beetje verbaasd kennis genomen van de plannen voor het ëBergotte Hotelí op het Theaterplein. Dit hotel is een idee van twee Russische kunstenaars die een gebouw willen neerzetten waar belangstellenden zich kunnen bezinnen op moderne kunst.
ìDe verbeelding van de kunstenaar is aardig. Te meer daar die zich heeft laten inspireren door het Zuidpoortgebiedî, vindt Tom Boon. ìDat is een heel andere benadering dan tot nu toe is gevolgd. Daarbij ging het voornamelijk om de hoeveelheid vierkante meters winkel- en woongebied en de hoeveelheid parkeerplaatsen. Nieuw is het idee om iets met kunst te doen in dit gebied natuurlijk niet. We hebben destijds ook nog het plan van de Kunstfabriek gehad, dat uiteindelijk toch niet doorgingî.
Het theaterplein moet gaan bruisen. Daar is iedereen binnen Delft het wel over eens. Op dit moment is het in de omgeving van Theater de Veste een doodse boel. Boon: 'De omgeving van het theater heeft niet de allure die je bij de entree van een theater zou verwachten'. Plannen en wensen zijn er genoeg. Theater de Veste zou graag de foyer uitbreiden, de bibliotheek wil graag verhuizen naar een andere plek in het Zuidpoortgebied en B en W willen dat er een nieuw horecaplein ontstaat rondom het theater.
De inrichting van het plein staat op dit moment nog volop ter discussie. Ambtenaren en andere deskundigen zijn nog bezig met het uitdiepen van de samenhang tussen de plankwaliteit en de financiën. Pas als men daar uit is, worden de ideeën besproken met belanghebbenden.
Dan pas wil professor Gunnar Daan ook serieus gaan nadenken over de manier waarop men kunst zou kunnen integreren in de architectonische vormgeving.