Commissie eens met visie voor de detailhandel
(DC 20-5-97)

Delft - De gezamenlijke commissie educatie en werk en wonen is tevreden over de structuurvisie voor detailhandel Kennis van Zaken.
In die structuurvisie wordt voorgesteld om het winkelgebied In de Stede te ontwikkelen als een hoogwaardig recreatief winkel- en verblijfsgebied met horeca-pleinen als rustpunten. In de Veste kan zich met warenhuizen, kledingmagazijnen, filialen en winkelketens ontwikkelen als een 'traditioneel stedelijk winkelgebied'. In De Klis moeten zich vooral de leuke, grappige winkeltjes vestigen. De reden voor de ontwikkeling van een structuurvisie is dat de omzet in het centrum van Delft sinds 1988 is gedaald in vergelijking met andere winkelgebieden in de regio. Uit onderzoek is gebleken dat Delft uit de Zuidhollandse winkel toptien is verdwenen.
"Het is een mooie nota, als er tenminste iets mee gebeurt. Het is een wensenlijstje. Het 'benodigde geld is nog niet in de knip. 450.000 gulden is niet genoeg", aldus W. Steffen (VVD) Ze benadrukte dat het succes allereerst afhangt van de ondernemers, maar dat de gemeente de plicht heeft om hen te ondersteunen.
Alle partijen toonden zich vooral tevreden dat de gemeente buurtwinkelcentra niet actief gaat saneren. Uit de nota blijkt namelijk dat vooral de buurtwinkels het moeilijk gaan krijgen in de toekomst. Wethouder A. van der Hout (D66) wil een aantal winkelcentra stimuleren: "Voor de overige centra geldt dat het leuk is dat ze er zijn, maar we gaan er geen extra geld insteken", aldus de wethouder.
"Het nadeel van een historische binnenstad is datje niet hier en daar een 'pandje kunt afbreken om een doorgang te verbreden" merkte J. van den Doel (SGP/GPV/RPF) op. Hij vroeg evenals L. van der Zalm (STIP) aandacht voor het nieuwe fenomeen teleshoppen. "Dat zal duidelijke invloed hebben op de hoeveelheid verkeer en op de winkels", zo stelde Van den Doel. Van der Hout meende echter dat 'dit bij uitstek een onderwerp is dat van de ondernemers zelf moet komen'.
Van der Zalm zag in de Papenstraat een mogelijk toekomstige verbindingsstraat tussen De Klis en In de Stede. De wethouder wil zich liever eerst concentreren op een 'slagader met winkels in de binnenstad'. "Vervolgens kunnen we de zijaderen ontwikkelen".
H. Grashoff (GroenLinks) gaf de wethouder een groot aantal suggesties mee. Hij vond met name het acquisitiebeleid van dé gemeente 'heel zwak uitgewerkt'. Grashoff zou graag zien dat de gemeente een belangrijkere rol gaat spelen in het bestemmen en herbestemmen van panden in de binnenstad. Hij denkt daarbij aan een instelling die de mogelijkheid krijgt om panden te kopen, verkopen en verhuren. Op deze manier heeft de gemeente volgens hem meer invloed op hoeveel en welke winkels zich in de binnenstad vestigen. "Je zou zelfs kunnen denken aan het koppelen van panden in de binnenstad, zodat schaalvergroting mogelijk is. Hij meent dat het zogenoemde Komplan, het bestemmingsplan voor de binnenstad, bovendien mogelijkheden biedt om aan te geven welk soort ondernemingen zich kunnen vestigen in leegstaande panden. "We moeten actiever gaan aanwijzen wat een winkelgebied is en wat niet. Dat kunnen we vastleggen in het Komplan". Bovendien wil GroenLinks meer faciliteiten als toiletten en fietsenstallingen.
Van der Hout merkte op dat de gemeente 'slechts een speler is op dit terrein'. Hij wil voorzichtig omgaan met de belangen van de individuele ondernemers. "De overheid heeft er niets aan om ondernemers van zich afhankelijk te maken", merkte hij op. Voor de uitvoering van het detailhandelsbeleid is per jaar ongeveer 450.000 gulden nodig.
Aan het eind van het jaar verschijnt een uitvoeringsnotá.

OK