College gaat plan toetsen van bewoners Nieuwelaan
(DC 17-05-97)

Delft - De gemeente gaat het plan van de Bewonersvereniging De Ouwe Nieuwelaan voor het zogenoemde 'Veld 10'in het Zuidpoortgebied toetsen. Die toezegging deed wethouder W. van Leeuwen (CDA, Volkshuisvesting) deze week tijdens de commissie wonen. H. Grashoff (GroenLinks) maakte de wethouders Van Leeuwen en B. Boelens (VVD, Stadsontwikkeling) duidelijk dat het onlangs gelanceerde plan van de bewoners wat hem betreft grondig zal moeten worden afgewogen, ten opzichte van de andere stedebouwkundige plannen voor dit deelgebied in Zuidpoort. Wethouder Boelens was het hier mee eens. Op welke wijze dit gaat gebeuren, kon hij nog niet zeggen. "Dat moeten we nog bekijken".

Compleet

De 45 bewoners van de al sinds 1980 gekraakte panden aan de Nieuwelaan en de Ezelsveldlaan (eigendom van de gemeente) hebben met instemming van de commissie wonen een compléet stedebouwkundig basisplan voor hun gebiedje laten ontwikkelen.
Het al doorgerekende renovatie - (het rijtje zogenoemde 'professorenwoningen' aan de Nieuwelaan en - de twee portierswoningen aan de Ezelsveldlaan) en nieuwbouwplan (enkele arbeiderswoningen aan de Ezelsveldlaan worden gesloopt) zou totaal zeven miljoen gulden gaan kosten. De Bewonersvereniging, die alles al heeft laten doorrekenen en de bouwkundige staat van de te renoveren, panden laten onderzoeken, wil het plan in eigen beheer uitvoeren. Op basis van het plan gaat de Bewonersvereniging er vanuit dat totaal zo'n 90 goedkope wooneenheden (van 350 gulden per maand) en ruim 1000 m2 vloeropppervlak voor bedrijfsruimte beschikbaar kan komen. De initiatiefnemers zeggen dat de huisvesting in een groot aantal 'groepswoningen' is bedoeld voor werkende jongeren en/of studenten. De bedrijfruimte zou, onder meer kunnen worden gebruikt, als een soort baliefunctie - midden in het hart van Delft Kennisstad - voor de bedrijven die zich hebben gevestigd in het Delftech Park.
De bedrijfsruimte zou gevestigd kunnen worden in nieuwbouw aan de Ezelsveldlaan, gepland op de plek van de slopen arbeiderswoningen.

Krediet

In juni 1995, tijdens de behandeling van het plannen van de gemeente over de inrichting van het Zuidpoortgebied, kregen de bewoners van de Nieuwelaan al krediet van diverse politieke partijen om hun ideeën over het niet slopen van hun woningen nader uit te werken. Probleem was echter dat volgens het Plan van Aanpak alle woningen zouden moeten worden gesloopt en daarvoor in de plaats werd gedacht aan 'een torentje' met mogelijk sociale woningbouw.

Serieus

De meerderheid van de raadscommissie toonde zich indertijd gevoelig voor het argument dat de woningen aan de Nieuwelaan, samen met het Techniek Museum Delft en het, vlakbij gelegen monumentale pand 'Het Spookhuis' een 'mooi, historisch stukje TU-wijk' vormt. Ondanks het feit dat wethouder W. van, Leeuwen (CDA) zijn twijfels had over de mogelijkheden, beloofde hij desondanks ,serieus' naar de plannen te zullen kijken. Die belofte wil Van Leeuwen nog steeds nakomen, zei hij deze week in de commissie wonen.

<