Commissie akkoord met maximaal 37 woonboten
(DC 9-1-97)

Delft - De commissie Wonen heeft deze week unaniem ingestemd met de nieuwe Verordening Openbaar Gemeentewater. Op grond van de verordening wordt het maximaal aantal toegestane woonboten in Delft vastgelegd op 37. Dat is gelijk aan het huidige aantal. Een student die insprak namens de Studentenvereniging Wolbodo, zei het teleurstellend te vinden dat de roeiboot van de vereniging nu plotseling niet meer voor de sociëteit aan de Verwersdijk in het water mag liggen. "Daar konden we leuk een ijsje mee halen of eens mee naar de Schie varen". Een ambtenaar wees er echter op dat deze roeiboot ook volgens de huidige verordening daar niet mag worden afgemeerd. Iemand die insprak namens diverse Delftse woonboot-eigenaren vond het jammer dat de huidige boten bij vervanging moeten voldoen aan de in de verordening genoemde standaardmaten. Bovendien vond deze inspreken de rechtszekerheid bij het eventueel overdragen van een ligplaatsvergunning niet helemaal waterdicht geregeld: Op grond van de nieuwe verordening moeten de boten voortaan aan specifieke eisen voldoen.
Zo mag een boot niet langer zijn dan vijftien meter, niet breder dan vier meter en niet hoger dan 3,40 meter. Door die hoogte boven de waterlijn hebben volgens het college eigenaren nog net de mogelijkheid om een tweede verdieping op hun boot aan te brengen. Verder gaat de gemeente de ligplaatsen op een kaart vastleggen, zodat illegaal afmeren voortaan tot het verleden behoort.

OK