Bewoners en gemeente positief over wijkoverleg Binnenstad-Zuid
Afstand tot gemeente verkleind
(SK 17-04-97)

Het wijkoverleg Binnenstad-Zuid functioneert goed. In het overleg praten bewoners en gemeente over concrete problemen in de wijk. Zowel de bewoners als de gemeente zijn tot nu toe uiterst tevreden. De eerste. concrete verbeteringen in de wijk zijn een feit.

"Het wijkoverleg heeft inmiddels al enige vruchten afgeworpen", zegt Tom Boon die deel uitmaakt van het wijkoverleg Binnenstad-Zuid. Boon zit in het wijkoverieg namens de Belangenvereniging Zuidpoort. "Het wijkoverleg is opgezet om problemen in dit gedeelte van de binnenstad te bespreken en aan te pakken", aldus Boon. In het wijkovedeg zitten behalve de belangenvereniging Zuidpoort ook buurthuis de Molshoop, Bewonersvereniging Bihnenstad-Zuid en de wijkcoördinator van de gemeente, lidwine van Eiteren. Laatstgenoemde is zeer tevreden: "Het is een heel constructief overlég."

Extra glasbak
Twee problemen die, volgend op een bespreking in het wijkovedeg, zijn opgelost, betroffen de overvolle glasbakken voor supermarkt C-1000 en enkele onbelegelde stukken rond het parkeerdek aan de Yperstraat. "Er st6nden twee glasbakken voor onze deur die één keer per w eek geleegd werden. Dat bleek net even te weinig', zegt beddjfsleider Wim van Zon van C-1000. "Als de bakken vol zaten, werden er al snel lege flessen op of om de bakken gezet. Die belandden den na enige tijd in scherven op de grond." Inmiddels is er een derde glasbak naast gezet. "Mooi is het niet, maar het was wel nodig", aldus Van Zon. Ook de onbetegelde stukken rondom het parkeerdek zijn inmiddels betegeld. "Gebleken is dat de gemeente nu@ eenmaal niet alles kan zien", zegt Tom Boon. "Via het wijkoverleg wordt de gemeente snel geïnformeerd en gebleken is dat er in bepaalde gevallen dan ook meteen wat gedaan kan worden."

Oversteekeiland
Toch kunnen niet alle knelpunten direct verholpen worden. "Een voorbeeld is de binnenruimte van de Congregatiehof', zegt Boon. "Daar is het's avonds erg donker. Ook lopen er's avonds wel eens jongerën rond die daar niet horen. Omdat de gebouwen die dg binnenplaats vormen in verghillend eigendom zijn, kan daar niet meteen iets verbeterd worden. Bovendien wil de gemeente niet alle binnenruimten gaan a fsluiten en daar is ook iets voor te zeggen. Hier zal een oplossing dus meer tijd vergen." Een probleem waar binnenkort in ieder geval verbetering in komt is het oversteken van de Kruisstraat ter hoogte van de Zuiderstraat, vlak achter de V&D. "Veel mensen steken daar over, maar het is een druk verkeerspunt', aldus Boon. Volgens Ton Koevermans van de sectie Verkeersontwerp (dienst Stadsontwikkeling) zal in mei begonnen worden met de aanleg van een oversteekeiland in het midden van de weg. Aan weerszijden zal de 'oversteekmogelijkheid'worden gemarkeerd door middel van een onderbroken lijn. "De afstand tussen de bewoners en de gemeente is dankzij het wijkoverleg aardig verkleind en dät is een belanghjk pluspunt", aldus Tom Boon.

Nico Jouwe