SP: Herinrichting Zuidpoort moet theater ondersteunen
(D.o.D. 3-4-97)

Delft - In een brief aan het college geeft de SP haar zienswijze aan bij de toekomstige inrichting van de open ruimte tussen de Zusterlaan en de Zuiderstraat, het parkeerterrein naast theater De Veste. In het plan moeten volgens de SP ondersteunende maatregelen worden genomen om het theater beter exploitabel te maken.

De fractie is van mening dat de achterblijvende exploitatie van het theater gekoppeld moet worden aan de aan te leggen infrastructuur op het plein en het Zuidpoortgebied in het algemeen. Daarbij gaat het er vooral om het theater en de omgeving beter in staat te stellen ook als congresfaciliteit te kunnen fungeren. Ruud Dingler (SP) stelt vast dat er aan het theater een aantal fysieke nadelen verbonden zijn met het oog hierop: " Met name het gemis aan voldoende ruimte voor het inrichten van in grootte variabele vergader- en congresruimte is voelbaar. Tevens blijkt het problematisch om in het theater een grote groep mensen gezamenlijk een maaltijd te laten nuttigen, alweer vanwege fysieke beperkingen."

In het plan draait het allemaal om de inrichting van het zogenaamde bouwveld 5, een bouwlocatie voor een gepland gebouw op het plein voor het theater. In dat gebouw zouden volgens Rund Dingler een aantal ondersteunende faciliteiten hun plaats moeten vinden. "We denken aan een congresruimte, een ruimte waarin catering mogelijkheden aanwezig zijn, een theater café/restaurant.

"In gesprekken met terzake kundigen is ons gebleken dat er in deze regio grote behoefte is aan faciliteiten voor middelgrote congressen. Voor het grotere werk bestaat in deze regio voldoende capaciteit. juist voor de middelgrote evenementen wordt nu uitgeweken tot buiten de randstad. Dat is slecht voor het milieu, verkeer, en de werkgelegenheid die met een dergelijk congrescentrum gemoeid is.'

Cultuurhoek
In de brief aan het college stelt de SP voor om op bouwveld 5 een 'cultuurhoek' te laten ontstaan. Daarvoor zou ook de bibliotheek naar die locatie verplaatst kunnen worden, in combinatie met een leeszaal. Op die wijze ontstaat er een plek waar het, naast de aanwezigheid van de cultuur, goed congresseren is, vlakbij een aantrekkelijke, historische Delftse binnenstad met uitgebreide horeca-mogelijkheden, aangevuld met een breed areaal aan winkelvoorzieningen. Bovendien zou het goed zijn, zo stelt de SP, als er aan deze locatie een hotelfunctie wordt gekoppeld. "Dat kan in bijvoorbeeld het pand aan de Zusterlaan, 'Sebastiaansbrug'. De huidige functie als onderkomen voor studenten van buitenlandse universiteiten dient hiervoor verplaatst te worden. Het hotel zou een twee á drie sterrenaccommodatie moeten zijn met overnachtingsprijs variërend van f 95,- tot f 225,-." De door de SP voorgestelde voorzieningen aan de rand van de binnenstad hebben naast een kwalitatieve impuls ook een aantal 'spin-off effecten voor Delft. Hierbij valt te denken aan werkgelegenheid in de horeca, toeleveringsbedrijven en facilitaire bedrijven zoals congresbureau, catering en decorbouw. Al langer werd gedacht aan een hotel met congresfaciliteiten aan de rand van de stad naast de Al 3. Die optie is volgens de SP minder aantrekkelijk.

Win-win situatie
Rund Dingler verwacht dat van dit nieuwe plan de effecten, en dan vooral de positieve, veel beter merkbaar zijn. "Bovendien ontstaat er zo een aantrekkelijk gebied in en rond het plangebied Zuidpoort. Een win-win situatie dus, die het verdiend onderzocht en berekend te worden zodat zij op haar waarde voor Delft en haar inwoners geschat kan worden. Bovendien wordt op deze wijze een extra impuls gegeven aan het theater, in aansluiting op de nu gaande discussie rond de exploitatie-problematiek. Twee vliegen in één klap dus.", aldus Rund Dingler.

OK