Zuidpoort, Stad & Milieuproject bij uitstek
(juli 1997)

Onlangs werd bekend dat de ontwikkeling van het Zuidpoortgebied de status heeft gekregen van Stad & Milieuproject van het ministerie van VROM. Onder de noemer `Stad & Milieu' worden landelijk 25 projecten uitgevoerd op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu in een stedelijk gebied. In de projecten gaat het om het spanningsveld tussen compact bouwen en milieukwaliteit.

Weinig uitbreidingsmogelijkheden
Ook Delft heeft met het dilemma van de compacte stad te maken. Delft heeft eigenlijk geen uitbreidingsmogelijkheden meer, tenzij er in de stad voortgegaan wordt met compact bouwen. Delft heeft daarom drie projecten ingediend voor het Stad & Milieu-experiment. Het gaat om TU Noord, 'die Delfgauwse Weye' en Zuidpoort. Wat betreft TU - Noord gaat het vooral om de herontwikkeling van TU gebouwen, menging van functies, en de concentratie van verkeer om elders in het gebied een rustig leefmilieu te creëren. 'Die Delfgauwse Weye' is vooral interessant wat betreft afstemming met de huidige bewoners. De (milieu)problematiek spitst zich met name toe op lucht en vooral geluid van de Al 3. Tot slot Zuidpoort, het project dat is uitgekozen.

Uitdaging
Waar ligt nu de uitdaging in het 'Stad & Milieuproject Zuidpoort'? Karin: "We willen allemaal hetzelfde: een mooie afronding van de binnenstad, waar je graag winkelt, werkt, uitgaat of woont. Wat betreft de planontwikkeling kun je constateren dat we nog steeds in stap 1 zitten; het zoeken naar een goed plan waarbij milieuaspecten vanaf het begin meegenomen worden door alle betrokken partijen. Dit is overigens een benadering die in Delft bij alle plannen wordt nagestreefd. Pas dan krijg je dat milieu geen blok aan het been wordt, maar dat je een integraal en duurzaam plan tot stand brengt". (AB)