Inspraakavonden Zuidpoortgebied

(Stadskrant 24 augustus 2000 )


Dinsdag 5 en woensdag 6 september zijn er inspraakavonden over de ontwikkeling van het Zuidpoortgebied. Dit stuk van Delft wordt in de komende jaren ontwikkeld tot een volwaardig winkel-, uitgaans- en woongebied. Onderdeel van het plan is een ondergrondse parkeergarage, die plaats moet bieden aan zo'n 940 auto's.


De plannen voor het gebied zijn volop in ontwikkeling. Onder leiding van architect Bob van Reeth wordt de laatste hand gelegd aan een voorlopig ontwerp voor de garage en de bebouwing daarboven (de zogeheten velden 5 en 7). In de nieuwbouw zijn, behalve winkelruimte, ondermeer een bioscoopcomplex, een discotheek en circa tachtig woningen opgenomen.
Om de bouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig, waarvan de gemeente nu het voorontwerp heeft opgesteld. Dit ligt nog tot 18 september terinzage bij de Publieksbalie (Phoenixstraat 16). Tot die datum bestaat gelegenheid om schriftelijke zienswijzen op het voorontwerp kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders, postbus 78, 2600 ME Delft.
De mogelijkheid tot inspraak is op dinsdag 5 en woensdag 6 september, om 19.30 uur in de Congreszaal van de aula van de TU.
Op 5 september wordt het volledige voorontwerp-bestemmingsplan toegelicht en is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Verder wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het terrein tussen de Zuidergracht en de Ezelsveldlaan (veld 9). Op 6 september ligt het accent op het gebied ten oosten van Theater De Veste, tussen de Zuiderstraat en de Zusterlaan (de velden 5 en 7).
Dan wordt uitgebreid ingegaan op het voorlopig ontwerp voor dit deelgebied en op het bouwrijp maken. Van beide bijeenkomsten maakt de gemeente een verslag. Deze verslagen worden meegenomen in de bestemmingsplanprocedure.

OK