'Zuidpoort moet de entrée van de stad worden'
(Stadskrant Delft 19-11-00 )


Rubriek: Delft door de inwoners

Tom Boon en Henk van den Burg:

"Het Zuidpoortgebied moet de entrée van de stad worden. De naam Zuidpoort zegt dat eigenlijk al. Maar zoals de plannen nu zijn, rijd je straks tegen een muur van gebouwen aan. Dat past niet in ons idee van een entrée.
Met name als het gaat over de hoogte van de gebouwen, de daarmee gepaard gaan sociale (on)veiligheid, de ontsluiting van het gebied door het openbaar vervoer en de aansluiting met de binnenstad kan er nog wel het één en ander verbeterd worden.
De inrichting van Zuidpoort is een lastig karwei. Het is een gebied aan een belangrijke route in de stad: er wordt gewoond, gewerkt, er is water en er spelen historische aspecten mee. Het is zo divers dat het moeilijk is om er een eenheid van te maken."
"De bebouwing in het kerngebied, wat nu grofweg de parkeerplaats voor de C-1000 is, wordt te hoog. Er wordt uitgegaan van maximaal 22 meter, waarbij de eerste twee bouwlagen winkelruimte worden met daarboven, op acht meter hoogte, woningen. Dat komt de sociale veiligheid in de openbare ruimte niet ten goede, want vanaf die hoogte is er s'avonds nauwelijks controle op het gebied.
Ook een disco in Zuidpoort is volgens ons geen goede keuze. Het lijkt erop of men een tweede uitgaanscentrum in de stad wil. In plaats daarvan zou het beter zijn een theatercafé, een restaurant of congresfaciliteiten te realiseren".
"De ontsluiting van het gebied door het openbaar vervoer is niet in orde. Het toekomstige bus- en tramstation komt aan de Zuidwal. Komend vanuit de stad zie je het niet en als je het niet ziet, maak je er geen gebruik van. De bereikbaarheid vanaf de binnenstad is niet geregeld."
"Wij hebben regelmatig contact met de gemeente, de projectontwikkelaar en de coördinerend architect en we krijgen complimenten voor onze positief kritische houding. We zeggen niet alleen wat we niet goed vinden, we proberen ook alternatieven aan te dragen. Maar onze ideeen zien we niet altijd terug in de plannen. We hebben de indruk dat de gemeente nog teveel de oren laat hangen naar de projectontwikkelaar en de architecten. Maar nu kunnen we nog gezamenlijk plannen maken voor Zuidpoort. Zo is het ook gegaan bij de besluitvorming over de parkeergarage. Dankzij de inspanningen van de belangenvereniging zag de politiek in dat een ondergrondse garage beter zou zijn dan een bovengrondse. Als we zo verder kunnen gaan, zetten we een goede stap om samen van Zuidpoort een prachtig nieuw stukje stad te maken."
Marcel de Wit


Henk van den Burg is voorzitter van de Belangenvereniging Zuidpoort.
Tom Boon is secretaris.

OK