EZH projecten waarop u kunt stemmen
(Delft op Zondag 20-02-2000)Delft - Delftenaren kunnen in de tweede helft februari aangeven hoe ze het liefst f 155 miljoen gulden besteden.
Ze hebben daarbij de keuze uit 39 projecten. De gemeenteraad heeft deze lijst vastgesteld. Vorige week publiceerde Delft op Zondag reeds 14 voorstellen met toelichting, vandaag een tweede serie.
Volgende week de laatste bijdrage, waarna de lezer een compleet overzicht heeft gekregen.

Kansen voor ruimte

( Voor de planontwikkeling van het Zuidpoortgebied is alleen punt 20 relevant.
Voor de volledige lijst zie "Persbericht Delftenaren verdelen 115 miljoen" van 14 februari 2000
Redactie website Zuidpoort)
Punt 20:

Parkeergarages Zuidpoort en oostkant binnenstad

Om het parkeren in de binnenstad terug te dringen is de bouw van een drietal parkeergarages nodig, aan de westkant (reeds in aanbouw), de zuidkant (in het Zuidpoortgebied) en de oostkant (ten zuiden van de Koepoortbrug).
De plannen voor het nieuwe Zuidpoortgebied gaan uit van volledig ondergronds parkeren in dit gebied. Zo kan bovengronds een mooier en leefbaarder gebied worden gemaakt.
Een parkeerkelder is echter duur. Om de garage mogelijk te maken is extra geld nodig. Tegelijk wordt onderzocht of ter plaatse onder de Zuidwal een tunnel nodig is, zodat het autoverkeer vanaf de westkant gemakkelijk de garage in kan. Direct ten oosten van de binnenstad is, nabij de Maria van Duystlaan, ruimte voor een (liefst ook ondergrondse) garage van 150 tot ruim 300 auto's. Voor deze garage is tot op heden nog maar een klein deel van het benodigde geld beschikbaar.
Uitvoering: 2000-2004
Budget: f 10 à f 20 miljoen
Zie hiervoor:(plattegrond binnenstad van Delft)

OK