doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Wie zijn we/hoe werken we
Aangesloten verenigingenWie zijn we/hoe werken we

De naam belangenvereniging Zuidpoort betekent dat de vereniging een overkoepelende functie heeft voor de partijen in het Zuidpoortgebied (individuen maar ook verenigingen en comités).

De overkoepelende functie houdt in dat er gezamenlijk wordt opgetreden om op die manier invloed uit te oefenen op de gemeente.

De vereniging heeft leden (individuen en groepen). De leden kunnen zitting nemen in de ledenvergadering, in de kerngroep, en kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

De functie van de ledenvergadering is:
  • het controleren van het bestuur,
  • nieuwe wensen aangeven en
  • besluiten over mandaat aan het bestuur voor inhoudelijke zaken.

De functie van het bestuur is:
  • samen met de deelnemers van de kerngroep zorgen dat helder en op tijd de besluiten over standpunt en strategie totstandkomen,
  • tegenover leden verantwoording afleggen voor de besluiten uit de kerngroep en
  • tegenover partijen buiten de vereniging de koers en opstelling verduidelijken.

De functie van de kerngroep is besturen door:
  • standpunten op hoofdlijnen voorleggen aan de ledenvergadering,
  • standpunten nader uitwerken op basis van het mandaat van de ledenvergadering,
  • strategie bepalen om tot eensluidende standpunten te komen,
  • rapporteren aan de leden (nieuwsbrief, knipselkrant e.d.).

Besluiten in de kerngroep zijn in principe op basis van consensus; het is ideaal als er zoveel mogelijk overeenstemming wordt bereikt.
Minderheidsstandpunten moeten worden bediscussieerd. Te lang doordiscussieren leidt tot vertraging, knopen moeten soms snel worden doorgehakt.
Partijen die in de vereniging participeren kunnen autonoom blijven en minderheidsstandpunten innemen.
Kerngroepleden die geen bestuursleden zijn dragen wel bij aan de besluitvorming, de uitwerking van standpunten en de strategie bepaling, maar zijn niet verantwoordelijk in de zin van de statuten. Kerngroepleden zijn niet 'tekeningsbevoegd' en niet bevoegd tot het voeren van een juridische procedure namens de vereniging.


Aangesloten verenigingen

Bewonersvereniging Binnenstad-Zuid
Secretariaat: 214 15 66

Vereniging van eigenaren "Kooreneef In de Veste"
Jac.Bogaards: 213 42 46

Bewonersvereniging Zuidwal
Reinier vd Kraaij: 214 07 83

Winkeliersvereniging Breestraat e.o.
P.van Bergen: 212 38 06

Winkeliersvereniging In de Stede
Chr.v.d.Krogt:212 32 56

Belangenvereniging winkeliers In de Veste-Zuidpoortgebied
Roll-sport: 213 20 20

Bewonersvereniging Oostpoort
Cor Nonhof: 213 86 57

Bewonersvereniging Oude Nieuwelaan
Jérômè van Dam: 214 24 08

Belangenvereniging Woonboten Zuidergracht
Henk Wijnen: 212 15 14

Achterom
Jack Breen: 213 07 35

Vereniging van eigenaren "Museumhof"
Fred Dessens: 214 61 45


| historie | discussie | plan elementen | laatste nieuws |
| openbaar | practisch | links |