doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Sociale Veiligheid in Zuidpoort
Rapport bureau "Ruim"

Sociale veiligheid
Parkeren
Bewinkeling
InfrastructuurSociale veiligheid

Buurthuis De Molshoop (in de zuidelijk binnenstad) heeft een project gestart over sociale veiligheid . In het kader van dit project is er een deskundig rapport opgesteld over de Sociale Veiligheid van de Zuidelijke Binnenstad van Delft . Dit rapport is op 13 oktober aangeboden aan de burgemeester. Het rapport zal voorgelegd worden aan de raadscommissies Wonen en Veiligheid.
De bevindingen in het rapport zullen hun weerslag vinden bij de beoordeling van het aspect sociale veiligheid in de verdere planontwikkeling van het Zuidpoortgebied.


Parkeren

Het door het Nederlands Economisch Instituut vastgestelde aantal benodigde parkeerplaatsen voor het Zuidpoortgebied bedroeg 942. Door de uitbreiding van het winkelareaal van 9000 m2 naar 14000 m2 in het Schetsplan van de MAB is aan onderzoeksbureau DHV gevraagd de relatie tussen 14000 m2 winkelareaal met de oorspronkelijke 942 parkeerplaatsen nader te onderzoeken.
De resultaten van dit DHV-onderzoek zijn op dit moment nog niet bekend.


Bewinkeling

De door de MAB voorgestelde uitbreiding van het winkelareaal van 9000 m2 naar 14000 m2 heeft vragen opgeroepen bij de ondernemers over de gevolgen hiervan voor de rest van de binnenstad. Het Economisch Instituut voor Midden-en Kleinbedrijf voert op dit moment een onderzoek uit naar deze mogelijke negatieve relatie. De resultaten zullen begin 1997 bekend zijn.


Infrastructur

Bij de beoordeling door de Belangenvereniging van het Schetsplan van de MAB werden vraagtekens geplaatst bij de wegcapaciteit voor de in-en uitritten bij de voorgestelde grote garages. Door milieutechnische afweging dient afgezien te worden van een parkeergarage op het parkeerterrein bij de bibliotheek (dieper de binnenstad in).
De resultaten van de vervolgstudie door de MAB op dit punt zijn begin 1997 bekend.


| doelstelling | historie | discussie | laatste nieuws |
| openbaar | practisch | links | archief |